Recordaantal grote zilverreigers in Nederland

Sovon Vogelonderzoek Nederland
17-MRT-2015 - In februari is er een recordaantal grote zilverreigers geteld. Tijdens de landelijke telling van Sovon noteerden vrijwilligers bijna 6400 exemplaren. In oktober 2014 werd vrijwel exact hetzelfde aantal geturfd. Vorige winter waren dat er nog maximaal 3325. Deze spectaculaire toename wordt vanavond toegelicht in tv-programma Vroege Vogels, NPO 2 19:20 uur. Menno Bentveld ging op pad met Albert de Jong van Sovon, op zoek naar deze elegante, witte reigers.

Bericht uitgegeven door Sovon Vogelonderzoek Nederland [land] op [publicatiedatum]

In februari is er een recordaantal grote zilverreigers geteld. Tijdens de landelijke telling van Sovon noteerden vrijwilligers bijna 6400 exemplaren. In oktober 2014 werd vrijwel exact hetzelfde aantal geturfd. Vorige winter waren dat er nog maximaal 3325. Deze spectaculaire toename wordt vanavond toegelicht in tv-programma Vroege Vogels, NPO 2 19:20 uur. Menno Bentveld ging op pad met Albert de Jong van Sovon, op zoek naar deze elegante, witte reigers.

Vrijwilligers telden in de tweede helft van februari 197 plekken waar de grote zilverreigers ’s avonds gezamenlijk komen slapen. In totaal zagen ze 6390 reigers. Er waren slaapplaatsen waar meer dan 300 vogels samen kwamen. Nog nooit werden er zoveel overwinterende grote zilverreigers geturfd. ‘Al vanaf oktober zijn ze zo massaal aanwezig’, vertelt coördinator Olaf Klaassen van Sovon.

Grote zilverreigers (foto: Rob Zweers)

Veldmuizen
‘Aan het begin van de winter zag je soms tientallen grote zilverreigers in één weiland staan. In Friesland, West-Overijssel en het Groene Hart profiteerden de reigers van de enorme aantallen veldmuizen. Deze explosie van muizen begon al aan het einde van de vorige winter. We denken dat de zilverreigers deze makkelijke voedselbron al tijdens de vorige winter hebben ontdekt, dat hebben onthouden en massaal zijn teruggekeerd’, licht Klaassen toe. Op veel plekken is de muizenpiek over het hoogtepunt heen en zitten de reigers wat meer verspreid. Maar de recente telling laat zien dat ze allemaal zijn gebleven.

Opmars
Sinds de eeuwwisseling is de grote zilverreiger bezig met een snelle opmars in Nederland. De toename is waarschijnlijk te danken aan een combinatie van factoren: er zijn meer grote zilverreigers gaan broeden in de Oostvaardersplassen. Daarnaast groeien ook de broedkolonies elders in Europa, zoals in Polen en Frankrijk, vanwaar vogels in Nederland komen overwinteren. Daar broeden steeds meer zilverreigers dankzij betere bescherming en meer geschikte moerasgebieden.

Vanavond is een reportage over de grote zilverreiger te zien in het tv-programma Vroege Vogels, NPO 2 19:20 uur.

Tekst: Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto: Rob Zweers