webcamnest

Meekijken in het nest van een Grauwe Kiekendief

Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels
17-JUN-2015 - Kijk de Kiekendief: de Grauwe Kiekendief is nu te volgen via een webcam op zijn nest in de Flevopolder. Het vrouwtje broedt momenteel op vier eieren in een akker met wintertarwe. Totdat de jongen uitvliegen kun je dagelijks meekijken in het nest van deze zeldzame roofvogel via de websites van Omroep Flevoland en provincie Flevoland.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Grauwe Kiekendief [land] op [publicatiedatum]

De Grauwe Kiekendief is nu te volgen via een webcam op zijn nest in de Flevopolder. Het nest bevindt zich in een akker met wintertarwe. Totdat de jongen uitvliegen kun je dagelijks meekijken in het nest van deze zeldzame roofvogel. De beelden uit het nest worden uitgezonden op de websites van Vroege Vogels en provincie Flevoland, onder de noemer “Kijk de Kiekendief!”.

De Grauwe Kiekendief maakt zijn nest op de grond in landbouwgewassen als wintertarwe, wintergerst, koolzaad of luzerne. Een nest op de grond is echter kwetsbaar. In Nederland beschermt Werkgroep Grauwe Kiekendief de nesten daarom tegen predatie en oogstwerkzaamheden door er een kooi omheen te plaatsen. Via de webcam kun je nu meekijken in zo’n beschermd nest.

Jonge Grauwe Kiekendieven op een beschermd nest in de wintertarwe

Trekvogel
’s Winters verblijven ‘onze’ Grauwe Kiekendieven zuidelijk van de Sahara in de Sahel, ook daar met name in landbouwgebieden. In Afrika vormen sprinkhanen het hoofdbestanddeel van het dieet. Elk jaar vliegen zij naar Europa om te gaan broeden. De Grauwe Kiekendief eet hier voornamelijk Veldmuizen; verder staan kleine zangvogels als de Gele Kwikstaart op het menu.

Grauwe Kiekendieven hebben een voorkeur voor grootschalige open landschappen, daarom trekken zij om te broeden naar akkerbouwgebieden. Flevoland is na Groningen de belangrijkste provincie voor de Grauwe Kiekendief. Gemiddeld broeden er vijf tot tien paartjes in de provincie Flevoland. Nederland telt momenteel zo’n vijftig broedparen; 25 jaar geleden waren dat er nog maar drie.

Mannetje Grauwe Kiekendief vliegt met prooi naar nest

Het webcamnest
Begin juni is het broedpaartje in Oostelijk Flevoland definitief vastgesteld. In de daaropvolgende week is het nest beschermd, en weer een paar dagen later zijn de camera's geplaatst. Het vrouwtje toonde zich in het geheel niet bang tijdens de werkzaamheden rond het nest. Van het mannetje wordt vermoed dat hij bigaam is (twee vrouwtjes heeft), een fenomeen dat we vaker bij kiekendieven zien. Voor de kans van slagen van het nest is het gunstig dat het Veldmuizenaanbod in 2015 in Flevoland goed lijkt.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Wereldprimeur: ei van de grauwe kiekendief komt uit voor de camera (film: Omroep Flevoland)

Weblog
Op de website van Werkgroep Grauwe Kiekendief wordt een weblog bijgehouden over de gebeurtenissen in het nest, en met wetenswaardigheden over de Grauwe Kiekendief. We wensen iedereen veel kijkplezier!

Vrouwtje Grauwe Kiekendief met een Veldmuis (foto: Theo van Kooten)

Tekst: Madeleine Postma & Oike Vlaanderen, Werkgroep Grauwe Kiekendief
Foto's: Madeleine Postma; André Eijkenaar; Theo van Kooten