Bloemrijke Gelderse Poort paradijs voor vlinders

FREE Nature
3-AUG-2015 - Berichten over vlinders gaan meestal over zeldzame soorten of bijzondere gebeurtenissen. In dit geval is dat anders. Dit keer gaat het om algemene soorten, die in grote delen van Nederland algemeen voorkomen. Wel is het vermelden waard dat deze gebieden zich recentelijk hebben ontwikkeld tot vlinderparadijs en dat deze algemene soorten in grote aantallen voorkomen. Zeldzaam of bijzonder, al die rondfladderende vlinders doen een mens toch goed.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Berichten over vlinders gaan meestal over zeldzame soorten of bijzondere gebeurtenissen. In dit geval is dat anders. Dit keer gaat het om algemene soorten, die in grote delen van Nederland algemeen voorkomen. Wel is het vermelden waard dat deze gebieden zich recentelijk hebben ontwikkeld tot vlinderparadijs en dat deze algemene soorten in grote aantallen voorkomen. Zeldzaam of bijzonder, al die rondfladderende vlinders doen een mens toch goed.

Van landbouw naar natuur
Daar waar de Rijn Nederland binnen stroomt ligt de Gelderse Poort. Spreekwoordelijk onder de rook van Arnhem en Nijmegen zijn de afgelopen decennia honderden hectares landbouwgrond aangekocht. Staatsbosbeheer als nieuwe eigenaar van deze gronden heeft daarbij gekozen voor begrazing met Konikpaarden en Galloway runderen van FREE Nature.

Alle vlinders op één ochtend gefotografeerd: Klein koolwitje (links boven), Klein geaderd witje (rechts boven), Mannetje bruin zandoogje (links onder) en Kleine vos (rechts onder) (foto’s: Wildernisfoto.nl)

Massaal vlinders
De foto’s van de vlinders bij dit bericht zijn gemaakt op één ochtend. Dit was onder andere mogelijk omdat de vlinders massaal af kwamen op de vele bloemen. Zeeën van bloemen die daar groeien onder invloed van een begrazingsbeheer. Toch wel bijzonder als je bedenkt dat deze velden vol bloemen zich in ruim tien jaar tijd hebben ontwikkeld vanuit doorsnee graslanden en akkers.

Van belang bij deze metamorfose is de keuze voor natuurlijke begrazing. Het gevolg is dat planten tot bloei kunnen komen en zaad kunnen zetten. Als gevolg van het prachtige zomerweer van de afgelopen weken, zijn hier massaal bloemen tot bloei gekomen. In de bloemenruigtes vinden rupsen en poppen een veilig onderkomen. Maar dan moeten ze wel aan de aandacht van de vele zangvogels weten te ontsnappen, want die profiteren ook van deze natuurontwikkeling!

Bloemenzee op oeverwal van de Klompenwaard bij Doornenburg (foto: Wildernisfoto.nl)

Natuurfotograaf
De maker van de foto’s is dubbel blij met de ontwikkelingen in de Gelderse Poort, want doordat er zoveel vlinders zijn is de kans veel groter om zo’n beestje mooi in beeld te brengen. Mooi om te zien is dat de foto’s letterlijk en figuurlijk haarscherp zijn en dat doet je toch verbazen over al deze prachtige creaties van moeder natuur.

Graag nodigen wij u uit om u ook in het veld te komen verbazen over al dit moois!

Tekst: Fokko Erhart, FREE Nature en Rick Basten, Staatsbosbeheer
Foto’s: Wildernisfoto.nl