moeraswespenorchis

Nieuw! Kalender voor het beheren van orchideeënbiotopen

Werkgroep Europese Orchideeën
8-MRT-2015 - Orchideeënbiotopen beheren kan lastig zijn. Maar wat is het juiste tijdstip voor de geplande werkzaamheden? Met een speciale kalender geeft de W.E.O., per soort een overzicht wanneer je de beheerswerkzaamheden het beste kunt uitvoeren.

Bericht uitgegeven door Werkgroep Europese Orchideeën [land] op [publicatiedatum]

Orchideeënbiotopen beheren kan lastig zijn. Maar wat is het juiste tijdstip voor de geplande werkzaamheden? Met een speciale kalender geeft de W.E.O., per soort een overzicht wanneer je de beheerswerkzaamheden het beste kunt uitvoeren.

Orchideeënbiotopen beheren
In het vorige natuurbericht ging de W.E.O. in op het belang van communicatie. Dit is belangrijk zodat beheerders weten waar welke orchideeën staan. Van de terreineigenaren, gemeenten, provincies en natuurbeherende instanties wordt verwacht dat zij het juiste beheer toepassen én op het juiste tijdstip uitvoeren. Met name dit laatste punt zorgt vaak voor problemen. Door het meldpunt orchideeënverstoring heeft de W.E.O. de afgelopen jaren veel meldingen ontvangen over ongunstig beheer. Bijvoorbeeld door op een verkeerd tijdstip te maaien. Om beheerders een handvat te bieden, is de kalender voor beheer & onderhoud van orchideeënbiotopen ontwikkeld.

Kalender voor het beheren van orchideeënbiotopen (foto: Mark Meijrink)

Orchideeën beheren doe je zo!
De kalender legt je in drie stappen uit hoe je dat aanpakt, orchideeënbiotopen beheren. De sleutel is doelsoortsynchronisatie. Dit houdt in dat je de geplande beheerswerkzaamheden afstemt op de levenscyclus van orchideeën. Wanneer je de werkzaamheden het beste kunt uitvoeren, zie je op kalender. De kalender geeft een overzicht van alle soorten orchideeën die in Nederland voorkomen. Met stoplichtkleuren wordt per maand en per soort aangegeven of het verstandig is om de geplande beheerswerkzaamheden uit te voeren. 

De kalender is te bestellen bij de Werkgroep Europese Orchideeën.

Tekst & foto's: Mark Meijrink, Werkgroep Europese Orchideeën