Een tweede nieuwe hooiwagensoort van de Maasvlakte

EIS Kenniscentrum Insecten
19-OKT-2015 - Recentelijk werd een aantal voor Nederland nieuwe diersoorten van de Maasvlakte gemeld. Nu wordt er een tweede nieuwe hooiwagen van dit opmerkelijke gebied gemeld: Nelima gothica. Het is een bewoner van stenige gebieden, die op de Maasvlakte geschikte biotoop heeft gevonden.

Bericht uitgegeven door EIS Kenniscentrum Insecten op [publicatiedatum]

Recentelijk werd een aantal voor Nederland nieuwe diersoorten van de Maasvlakte gemeld. Nu wordt er een tweede nieuwe hooiwagen van dit opmerkelijke gebied gemeld: Nelima gothica. Deze achtpoter komt in onze buurlanden onder andere voor langs rotskusten en heeft op de Maasvlakte een vergelijkbaar biotoop gevonden. Veel hooiwagensoorten komen in de loop van het voorjaar uit het ei en zijn dan in de herfst volwassen en goed te vinden. De nieuwkomer wordt beschreven in de Nederlandse Faunistische Mededelingen.

De Maasvlakte heeft uitgestrekte stenige leefgebieden te bieden. De aangelegde basaltdijken bieden met de vele holtes tussen de stenen en de begroeiing schuil- en voedselgelegenheid aan allerlei diertjes. De soortenrijkdom is er echter niet hoog: hier kunnen alleen dieren leven die tegen de barre omstandigheden van een dergelijk stenig kustbiotoop bestand zijn. Recentelijk zijn van de Maasvlakte enkele nieuwe soorten gemeld: een springstaart, twee spinnen en een hooiwagen. Nu is ook de hooiwagen Nelima gothica gemeld als nieuw voor ons land, met als enige vindplaats enkele basaltdijken op de Maasvlakte.

’Rotsbiotoop’ op de Maasvlakte (foto: Jinze Noordijk)

Nelima gothica komt in veel landen in West-Europa voor, van Finland tot Noord-Spanje en van Duitsland tot Ierland. De soort heeft een voorkeur voor stenige leefgebieden, zoals bergbeekoevers, maquis en rotsachtige biotopen. Opvallend is dat Nelima gothica vaak langs de kust wordt gevonden. Tussen lage vegetatie aan rotskusten is de soort in Engeland zelfs lokaal de meest talrijke hooiwagen.

Hooiwagen Nelima gothica, vrouw (foto: Jinze Noordijk)

Het kan natuurlijk zo zijn dat Nelima gothica altijd al in ons land aanwezig was langs de kust in kleine populaties, maar dat de soort simpelweg nog niet eerder was ontdekt. De soort kan ook pas recent drijvend op substraat via de zee ons land hebben bereikt en op de ‘rotsachtige’ Maasvlakte een geschikt leefgebied hebben gevonden. Maar meest voor de hand liggend is dat de hooiwagen op de Maasvlakte terecht is gekomen met het steenmateriaal dat gebruikt is voor de aanleg ervan en dat grotendeels afkomstig is uit Engeland, Duitsland en Noorwegen, landen waar de Nelima gothica voorkomt.

Hooiwagen Nelima gothica, man (foto: Jinze Noordijk)

Tekst & foto’s: Jinze Noordijk, EIS Kenniscentrum Insecten