80 nieuwe soorten dieren en planten voor St. Eustatius

26-OKT-2015 - Tijdens een twee weken durende expeditie naar het Caribisch Nederlandse eiland St. Eustatius deze maand, zijn minstens tachtig nieuwe soorten dieren en planten ontdekt. Het zijn onder andere kevers, vliegen, bijen, slakken, planten en zelfs een vleermuis en vier vogels. De soorten waren al wel bekend voor eilanden elders in de Cariben, maar nog niet voor St. Eustatius. De onderzoekers sluiten echter niet uit dat sommige soorten mogelijk nieuw zijn voor de Cariben of zelfs voor de wetenschap.

Bericht uitgegeven op [publicatiedatum]

Tijdens een twee weken durende expeditie naar het Caribisch Nederlandse eiland St. Eustatius deze maand, zijn minstens tachtig nieuwe soorten dieren en planten ontdekt. Het zijn onder andere kevers, vliegen, bijen, slakken, planten en zelfs een vleermuis en vier vogels. De soorten waren al wel bekend voor eilanden elders in de Cariben, maar nog niet voor St. Eustatius. De onderzoekers sluiten echter niet uit dat sommige soorten mogelijk nieuw zijn voor de Cariben of zelfs voor de wetenschap. De expeditie naar St. Eustatius is een samenwerking tussen Naturalis Biodiversity Center, Zoogdiervereniging, RAVON, EIS en STENAPA (St. Eustatius National Parks) en heeft als doel de biodiversiteit van het eiland in kaart te brengen.

Een interdisciplinair team van achtentwintig wetenschappers, studenten en lokale parkopzichters heeft de afgelopen twee weken onderzoek gedaan naar de biodiversiteit van St. Eustatius. In elf vooraf geselecteerde proefvlakken hebben zij alle soorten bestudeerd die ze tegenkwamen, waarbij ze gebruik maakten van diverse technieken. Zo werden er vogels en reptielen geteld, vaatplanten, mossen en korstmossen verzameld, zoogdieren vastgelegd met automatische cameravallen, insecten gevangen met netten en slakken en kevers uit de bodem gezeefd. Ook buiten de proefvlakken is actief verzameld. Uiteindelijk leidde dit tot de 80 soorten die niet eerder voor het eiland waren gepubliceerd.

Zilverlijfje met prooi. Nieuw voor de wetenschap (foto: Marijke Kanters)

Het doel van de expeditie is tweeledig. Enerzijds willen de onderzoekers een impuls geven aan de algehele soortenkennis van het eiland, waar nog maar weinig intensief naar is gekeken. Anderzijds wordt gezocht naar de samenhang tussen verschillende soortgroepen. Zijn plekken met de grootste vogeldiversiteit bijvoorbeeld ook de plekken met de grootste diversiteit aan planten of insecten? Deze kennis is van belang voor de natuurbescherming op het eiland

Long tongued bat, nieuw voor St. Eustatius (foto: Ellen van Norren)

De onderzoekers troffen tijdens de expeditie op allerlei onverwachte plekken nieuwe soorten aan. Ze ontdekten bijvoorbeeld in een verlaten zwembad enkele waterkevers en een schaatsenrijder. In een oude regenbak dobberde eendenkroos, een kadaver van een rund bevatte beenderknagers (kevers), van allerlei plaatsen op het eiland kwamen nieuwe slakken tevoorschijn en tijdens een nacht vangen met mistnetten in de vulkaan The Quill (‘de kuil’) werd een nieuwe vleermuis gevangen. Veel van deze soorten moeten nog verder bij Naturalis worden onderzocht om ze uiteindelijk op naam te brengen

Glimworm, nieuw voor St. Eustatius (foto: Marijke Kanters)

In de diverse proefvlakken zijn meer dan 250 vallen geplaatst om insecten en andere ongewervelden te vangen. De opbrengst van deze vangsten zal pas later worden uitgezocht met hulp van DNA-technieken, waardoor het aantal van 80 nieuwe soorten naar verwachting verder zal stijgen.

Tekst: Naturalis
Foto’s: Marijke Kanters; Ellen van Norren