Crowding-effect bij paddenlarven

Padden: De spreeuwen van het water

Stichting RAVON
27-MEI-2015 - Wie kent niet het prachtige zwermgedrag van de spreeuwen in de avondschemering. Ook paddenlarven kunnen er wat van. Vooral in de meimaand vormen de paddenvisjes vaak grote zwermen in de ondiepe waterlagen.

Bericht uitgegeven door Stichting RAVON [land] op [publicatiedatum]

Wie kent niet het prachtige zwermgedrag van de spreeuwen in de avondschemering. Ook paddenlarven kunnen er wat van. Vooral in de meimaand vormen de paddenvisjes vaak grote zwermen in de ondiepe waterlagen.

Crowding effect
In de literatuur wordt dit gedrag beschreven als het crowding effect. Zodra de zeer donkere paddenlarven goed kunnen zwemmen hangen ze niet meer aan de lege paddensnoeren maar vormen ze scholen, soms een meters lang front, dat bij tijd en wijle neerstrijkt om algen van de bodem te grazen. In de groep zijn ze relatief veilig.

Crowding effect bij paddenlarven is vooral in mei goed te zien (foto: Michel Klemann)

De meeste paddenlarven redden het echter niet want ze worden opgegeten door vijanden. Ze worden vaak gemeden door vissen vanwege de bittere smaak maar vallen wel massaal ten prooi aan waterinsecten als de geelgerande watertor, de staafwants, de waterschorpioen en de roofzuchtige larven van libellen. Verwonde larven van de gewone pad geven een stof af die de andere larven in de school doet vluchten. Tegen de tijd dat de achterpoten doorbreken gaan de paddenlarven solitair leven.

Tekst: Kris Joosten, RAVON
Foto: Michel Klemann