Stoere grazers in het Nationaal Park Schiermonnikoog

FREE Nature
29-OKT-2015 - Natuurmonumenten heeft gisteren in de duinen van het Nationaal Park Schiermonnikoog zes Sayaguesa-runderen uitgezet. De dieren gaan Natuurmonumenten helpen om de duinen van het eiland open te houden. Deze groeien de laatste jaren snel dicht met bomen en struiken, waardoor het kenmerkende open duinlandschap en de bijzondere dieren en planten die zich hier thuis voelen dreigen te verdwijnen. De Sayaguesa’s komen in eerste instantie in een gebied van zo’n honderd hectare (200 voetbalvelden). Het is de bedoeling dat de kudde en het gebied waar de dieren mogen lopen de komende jaren groter wordt. De dieren zijn eigendom van FREE Nature, een stichting met ruim 20 jaar ervaring met natuurlijke begrazing.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Natuurmonumenten heeft gisteren in de duinen van het Nationaal Park Schiermonnikoog zes Sayaguesa-runderen uitgezet. De dieren gaan Natuurmonumenten helpen om de duinen van het eiland open te houden. Deze groeien de laatste jaren snel dicht met bomen en struiken, waardoor het kenmerkende open duinlandschap en de bijzondere dieren en planten die zich hier thuis voelen dreigen te verdwijnen. De Sayaguesa’s komen in eerste instantie in een gebied van zo’n honderd hectare (200 voetbalvelden). Het is de bedoeling dat de kudde en het gebied waar de dieren mogen lopen de komende jaren groter wordt. De dieren zijn eigendom van FREE Nature, een stichting met ruim 20 jaar ervaring met natuurlijke begrazing.

Spaanse runderen
De Sayaguesa's zijn een zeldzaam Spaans runderras en zeer geschikt voor het begrazen van natuurgebieden. Ze zijn goed bestand tegen zowel koude winters als warme zomers en kunnen goed uit te voeten in ruige terreinen. Hier voeden ze zich met stugge grassen, waar veel andere runderen hun neus voor ophalen. Ook hebben ze geen hulp nodig bij het afkalven. De Sayaguesa is bovendien een rustig ras dat goed samen gaat met publieke toegankelijkheid. Sayaguesa’s lopen inmiddels al jaren in de druk bezochte gebieden de Planken Wambuis op de Veluwe en in het Nationaal Park Drents-Friese Wold.

Loslaten van de dieren (foto: Ilja Zonneveld)

Huisregels
De zes runderen lopen in het duingebied ten oosten van de Prins Bernhardweg. Dit is een afwisselend gebied met duinen, bossen, graslanden en rietvelden. Door het gebied loopt een wandelpad en verder mag er buiten het broedseizoen (15 april tot en met 15 juli) vrij gestruind worden, ook buiten de wegen en paden. Honden moeten in het gebied aan de lijn. De Sayagusa’s zijn kalm, maar worden, zoals de meeste dieren, zenuwachtig als u te dicht in de buurt komt. Houd daarom minimaal 25 meter afstand en loop niet dwars door de kudde heen. Ook mag u de runderen niet aaien of voeren.

Sayaguesa’s in het duin (foto: Ilja Zonneveld)

Begrazingsplan
De begrazing met Sayaguesa’s is onderdeel van een, in opdracht van het Nationaal Park, door Natuurmonumenten en FREE Nature en in samenwerking met lokale partijen opgesteld, begrazingsplan. Het is de bedoeling dat er behalve de Sayaguesa’s de komende jaren ook Exmoorpony’s en wisenten op dit deel van Schiermonnikoog komen te lopen. Het doel van de begrazing is om te voorkomen dat het duingebied steeds verder dicht groeit. Door het inwaaien van meststoffen en het ineenstorten van de konijnenstand groeien veel zaailingen uit tot een grote boom of struik waardoor het open kenmerkende duingebied dreigt te verdwijnen . Veel soorten die zich hierin thuis voelen, zoals tapuit, honingorchis en duinparelmoervlinder zijn zeldzaam geworden.

Publiek maakt kennis met de Sayaguesa’s (foto: Ilja Zonneveld)

Tekst: Erik Jansen, Natuurmonumenten & Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto’s: Ilja Zonneveld, freelance fotograve