Grauwe Kiekendief wordt vrijgelaten met GPS-logger.
28-NOV-2015 - Raymond Klaassen (1977) heeft op de Landelijke Dag van Sovon de Herman Klompprijs uitgereikt gekregen. Deze prijs wordt één keer in de drie jaar uitgereikt aan een vogelonderzoeker die zowel wetenschappelijk als privé een grote bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse ornithologie.

Herman Klomp (1920-1985) was een gedreven natuurbeschermer en een bekwaam onderzoeker. De Herman Klompprijs wordt uitgereikt door Sovon Vogelonderzoek, de Nederlandse Ornithologische Unie en Vogelbescherming Nederland. Raymond Klaassen heeft met zijn publicaties onder meer een grote bijdrage geleverd aan kennis over trekvogels, en betrekt vrijwilligers bij onderzoek naar roofvogels, steltlopers en gierzwaluwen.

Raymond Klaassen rust mannetje bruine kiekendief uit met UvA-BiTS GPS-logger

Raymond Klaassen (39 jaar) is sinds zijn jeugd in Groesbeek gefascineerd door vogels. Dit vormt ook de rode draad in zijn studie biologie aan de Universiteit van Wageningen en zijn latere werkzame leven. Zo brengt hij tijdens zijn studie meerdere seizoenen door op het Siberische Taimyr-Schiereiland om onderzoek te doen naar trekvogels als arctische steltlopers, kleine zwanen en rotganzen. Daarna werkt hij onder meer bij het befaamde Max Plancke Institute for Ornithology (Duitsland), de Universiteit van Lund (Zweden) en het Nederlandse Instituut voor Ecologie. Klaassen was ook één van de trekkers van de steltloperexpedities naar Oman. Een doener pur sang dus.

Zenderonderzoeken

De soorten vogels die Klaassen onderzoekt zijn divers: visarenden, poelsnippen, grauwe franjepoten, kleine plevieren en koekoeken krijgen onder andere zijn aandacht. Zijn eigen vader – in 2012 vrijwilliger van het jaar - weet hij enthousiast te krijgen voor het beschermen én onderzoeken van de kolonie gierzwaluwen aan zijn ouderlijk huis in Groesbeek.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
De gierzwaluw, ruim 280.000 kilometer vliegen

Kiekendieven

Momenteel is Klaassen verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief, waar hij zich specialiseert in trekgedrag en habitatgebruik. In die rol weet hij ook amateuronderzoekers te betrekken bij het onderzoek, zoals bij de bescherming van akkervogels. Klaassen gelooft sterk in de kracht van science based conservation en in die hoedanigheid verwachten we dat hij ook de komende jaren -mede namens de Rijksuniversiteit Groningen en de Werkgroep Grauwe Kiekendief – flink zal investeren in het verder uitbouwen van netwerken van professionals en amateurvogelaars.

Raymond Klaassen heeft meer dan 50 wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan. In zijn vrije tijd is hij tevens redacteur van het ornithologische tijdschrift Limosa. Het Limosa-themanummer "Bird Tracking” met een overzicht van al het zenderonderzoek geldt als een recent hoogtepunt. De Herman Klompprijs is dit jaar voor de 10e keer uitgereikt. Onder de eerdere laureaten zijn inmiddels gevestigde namen als Rob Bijlsma, Ben Koks, Leo Zwarts, Jan van der Winden en Theunis Piersma.

Naamgever Herman Klomp. Favoriete vraag van Herman: -Is dat echt zo?-

Tekst: Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nederlandse Ornithologische Unie, Werkgroep Grauwe Kiekendief

Verder lezen: