oostelijke vos primair

Dagvlinderjaar 2015: net niet en net wel nieuwe soort

De Vlinderstichting
31-DEC-2015 - Zoals al gemeld werd in de jaaroverzichten van nachtvlinders en libellen was 2015 ook voor dagvlinders geen goed jaar. Wel waren er een aantal opvallende gebeurtenissen zoals het scheefbloemwitje dat tot tweemaal toe werd gezien, blauwtjes die zich uitbreiden en de oostelijke vos die het niet gered heeft.

Al vanaf 1990 worden er op een vaste, steeds dezelfde manier routes geteld van april tot en met september. Als we de gegevens uit dit meetnet bekijken blijkt dat 2015 een slecht jaar was. Van de afgelopen vijfentwintig jaar werden er maar in drie jaar nog minder vlinders geteld op de routes. Er waren wel een aantal opvallende zaken in het afgelopen jaar.

Oostelijke vos

In het voorjaar werd de oostelijke vos weer veel gemeld. Deze vlinder was in 2014 ons land binnen gekomen. Veel vlinders hebben hier overwinterd en kwamen in het voorjaar tevoorschijn. De hoop was dat er voortplanting zou plaatsvinden en dat we in de zomer weer verse vlinders zouden tegenkomen, maar helaas is dat niet gelukt.

Opmerkelijke dagvlinders 2015, v.l.n.r. oostelijke vos, staartblauwtje, scheefbloemwitje & tijgerblauwtje

Staartblauwtje

Een andere vlinder die pas kort in ons land is, plant zich hier wel voort en lijkt zich ook voorzichtig uit te breiden. Er werden op meer dan tien locaties staartblauwtjes gevonden. Dit blauwtje heeft rode klaver als waardplant en die is natuurlijk verspreid in het hele land aanwezig. Het zou dan ook maar zo kunnen dat over een jaar of twintig het staartblauwtje tot de regelmatig voorkomende soorten gerekend kan worden.

Tijgerblauwtje

Voor het tijgerblauwtje zal dat waarschijnlijk niet lukken, want de winters zijn hier nog te koud (normaal gesproken dan). Wel waren er dit jaar veel meldingen van zwervende vlinders vanuit het zuiden en ook werden er eitjes afgezet op brede lathyrus in een tuin. De ontwikkeling is gevolgd tot en met de pop, maar helaas is deze niet uitgekomen.

V.l.n.r. groot koolwitje, scheefbloemwitje & klein koolwitje

Scheefbloemwitje

Het meest spectaculair was wel de binnenkomst van het scheefbloemwitje. In september ontdekte Pieter Vantieghem een exemplaar bij Maastricht. Door alle publiciteit eromheen gingen veel mensen nog even hun fotocollectie door en Marlie Huskens vond een foto van een scheefbloemwitje van 22 juli die ze in haar tuin in Posterholt had gefotografeerd. Volgend jaar zal zeer gericht worden gezocht, mogelijk dat de soort al op meer plekken in Nederland aanwezig is. De waardplant scheefbloem staat veel in (rots)tuinen. Wie weet hoe wijd verbreid de soort al is.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: oostelijke vos); Marlie Huskens; Pieter Vantieghem