Passer domesticus. Huismus, man

Huismus opnieuw op één bij Tuinvogeltelling

Vogelbescherming Nederland
19-JAN-2016 - Bij de 13e Nationale Tuinvogeltelling, georganiseerd door Vogelbescherming Nederland in samenwerking met Sovon Vogelonderzoek Nederland, is de huismus opnieuw de meest getelde vogel. De koolmees en merel maken de top-3 compleet. Voor het eerst in de geschiedenis van de Tuinvogeltelling valt de spreeuw buiten de top-10. De spreeuw neemt al jaren in aantal af.

Ook dit jaar is de huismus opnieuw de meest getelde vogel in de Nederlandse tuinen. De huismus leeft in groepen, waardoor deze vogel qua absolute aantallen op de eerste plek eindigt. In de top-10 staat de koolmees op de 2e plaats, gevolgd door de merel. De merel is de vogel die in de meeste tuinen is gezien.

Spreeuw buiten top-10

Spreeuwen

De spreeuw eindigt dit jaar voor het eerst sinds de start van de Tuinvogeltelling buiten de top-10. De afgelopen jaren zien we het aantal getelde spreeuwen tijdens de Tuinvogeltelling afnemen. Dat beeld komt overeen met andere onderzoek: de afgelopen 20 jaar is het aantal spreeuwen dat in ons land broedt met 40% afgenomen. In andere Europese landen zien we hetzelfde beeld.

Opkomst halsbandparkiet

Tegelijkertijd is de opkomst van de halsbandparkiet ook goed terug te zien in de Tuinvogeltelling: ook dit jaar werden er meer geteld. De halsbandparkiet is een knalgroene vogel, die zich door toedoen van de mens hier heeft gevestigd. Het zijn ontsnapte en losgelaten kooivogels. De halsbandparkiet profiteert in de winter van het bijvoeren door de mensen. In Amsterdam eindigde de halsbandparkiet zelfs op de 5e plaats.
Halsbandparkieten

Veel keepen

Dit jaar werden er ook veel keepen geteld, ruim twee keer zoveel als afgelopen jaar. Keepen, vink-achtige vogels, zijn afkomstig uit het noorden en oosten van Europa. Ze overwinteren in landen waar veel beukennootjes te vinden zijn. In Nederland zou nu sprake zijn van een zogenaamd goed mastjaar, een jaar waarin bomen veel vrucht dragen. Dat trekt niet alleen keepen aan, maar is goed voor meer vogelsoorten.

Nog meer bijzonderheden

*De roodborst werd in 7 op de 10 tuinen gezien
*De grote bonte specht werd in in 1 op de 14 tuinen gezien
*Dit jaar werden er 7 barmsijzen geteld
*Nieuwkomer Grote Canadese gans werd 27 keer geteld
*De middelste bonte specht, ook nieuw op de lijst, werd 58 keer geteld
*De ijsvogel werd 311 keer geteld.

Tekst: Marieke Dijksman, Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga (leadfoto: huismus); Piet Munsterman, Saxifraga; J.M.Garg