Pimpernelblauwtje primair

Pimpernelblauwtjes vieren carnaval

De Vlinderstichting
4-FEB-2016 - Komend weekend is het zover: carnaval. Velen kijken er naar uit, anderen kunnen niet wachten tot het voorbij is. Dit jaar wordt het wel een heel bijzondere carnaval, want de pimpernelblauwtjes doen mee! Om het natuurherstelproject ‘Blues in the Marshes’ bij de mensen bekend te maken zal er in de grote optocht in Den Bosch op maandag 8 februari een echte blauwtjeswagen meerijden.

Pimpernelblauwtje komt nu alleen maar in de Moerputten voor. Door Blues in the Marshes wordt het leefgebied vergrootIn 2018 zal er na afronding van het LIFE+ project ‘Blues in the Marshes’ bij Den Bosch zo’n 170 hectare nieuwe natuur zijn ontwikkeld. In het Vlijmens Ven en in de Honderdmorgen ontstaan op een oppervlakte zo groot als 340 voetbalvelden weer vochtige schraalgraslanden, waaronder blauwgraslanden. Een van de doelsoorten is het uiterst zeldzame pimpernelblauwtje, maar de hele natuur gaat er sterk op vooruit en het landschap wordt mooier en beter beleefbaar. Met nieuwe wandelpaden en uitzichtpunten wordt het in de toekomst voor iedereen mogelijk om hier te genieten.

Blues ofwel blauw, staat symbool voor de zeldzame natuur die straks tot bloei komt. Zo zal het blauwgrasland van natuurgebied de Moerputten, met blauwe zegge, blauwe knoop en de vlinder pimpernelblauwtje, straks ook elders het beeld bepalen. Marshes staat voor het moerasland waar natuurherstel plaatsvindt. In het Vlijmens Ven en in de Honderdmorgen wordt op ongeveer 150 hectare de toplaag van de bodem afgegraven en afgevoerd. Op bestaande vochtige schraallanden in het Bossche Broek en de Moerputten worden kleine oppervlakten geplagd. Door plaatsing van extra stuwen in sloten kan de waterhuishouding van het gebied voor de natuur beter worden gereguleerd. De waterkwaliteit in het gebied is, doordat veel kwelwater omhoog komt, zeer waardevol. In de sloten komen bijvoorbeeld veel kranswieren voor en ook de zeldzame drijvende waterweegbree. In 2018 zal het project worden afgerond.

Blues in the Marshes is ook op Facebook

Blauwe knoop, een van de typische planten uit het projectgebiedAl die werkzaamheden zijn nu in volle gang en veel mensen zien dat er van alles gebeurt, maar weten niet precies wat en waarom. Er worden wel nieuwsbrieven uitgegeven en er zijn excursies door het gebied, maar hiermee worden vooral echt geïnteresseerden bereikt. Ook mensen die niet zoveel met natuur hebben moeten weten wat er aan de hand is en daarom is er een praalwagen waar het leefgebied van het pimpernelblauwtje wordt nagebootst en lopen er rupsen, knoopmieren en pimpernelblauwtjes in de Bossche carnavalsoptocht mee. Er worden buttons en flyers uitgedeeld over ‘Blues in the Marshes’. De optocht in Den Bosch is op 8 februari vanaf 12.55 uur.

Het project ‘Blues in the Marshes’ wordt gefinancierd door het Europese LIFE+ Nature programma en de Provincie Noord-Brabant en wordt uitgevoerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De Vlinderstichting, Waterschap Aa en Maas en de gemeente Heusden. Meer informatie over ‘Blues in the Marshes’ kunt u hier vinden.

Tekst: Kars Veling, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling (leadfoto: pimpernelblauwtje); Chris van Swaay