Grote vuurvlinder

Feest bij De Vlinderstichting

De Vlinderstichting
29-FEB-2016 - Het thema van de Landelijke Vlinderdag op 5 maart is feest! Zo wordt onder andere teruggeblikt op de verjaardagen van grote vuurvlinder (100 jaar) en pimpernelblauwtje (25 jaar). Maar er komt veel meer aan de orde op deze traditioneel drukbezochte dag in Wageningen, waaronder sinusbeheer, een heel nieuwe manier van maaien waar vlinders en andere dieren van profiteren.

Grote vuurvlinderDe grote vuurvlinder in Nederland is van de ondersoort batava en die komt alleen hier voor en nergens elders in de wereld. In ons land vinden we hem nu alleen nog in de Weerribben in Noordwest-Overijssel en in de Rottige Meenthe in Zuid-Friesland. Het is een vlinder van laagveengebieden en binnen die gebieden is het ook een kritische soort. Er moet een grote oppervlakte moerasgebied aanwezig zijn met een mozaïek van ijl veenmosrietland, rietland en hooiland. Henk de Vries, onderzoeker bij De Vlinderstichting, verdiept zich al vele jaren in deze boeiende vlinder en zal daarover vertellen op de Landelijke Vlinderdag.

Een andere hoofdrol is weggelegd voor het pimpernelblauwtje. Deze veeleisende vlinder komt in ons land alleen voor in een natuurgebiedje bij Den Bosch.

 

 

PimpernelblauwtjeAls u de prachtige film Holland, natuur in de Delta hebt gezien dan weet u welk een ingewikkelde levenswijze het pimpernelblauwtje er op nahoudt. Eitjes worden afgezet op grote pimpernel en de rups leeft een poosje op die bloem, maar het grootste deel van haar leven verblijft ze in het nest van een specifieke mierensoort, de moerassteekmier. Rondom het leefgebied van deze vlinder wordt, mede door De Vlinderstichting, een groot project uitgevoerd, Blues in the Marshes. Een van de doelen is om meer leefgebied voor het pimpernelblauwtje te creëren. Irma Wynhoff is dé expert en kan boeiend vertellen over de vlinder en wat er moet gebeuren om deze voor ons land te behouden.

 

 

 


Volle zaal in de Junushoff bij Landelijke VlinderdagJurgen Couckuyt uit Vlaanderen is de ‘uitvinder’ van het sinusbeheer. Dit is een manier van maaien waarbij zeer veel variatie ontstaat en die zeer positief is voor de vlinders en veel andere dieren. Hij zal uitleggen hoe dat beheer in elkaar steekt en wat het oplevert. De Landelijke Dag is ook dé ontmoetingsplek voor vlinderliefhebbers en natuurlijk zijn er buiten het thema om nog andere boeiende lezingen en de wie-kent-quizzz. De vlinderbeheerder van het jaar wordt bekend gemaakt en Annette van Berkel heeft, speciaal voor deze dag, weer drie nieuwe films gemaakt. Ze zal deze schitterende beelden weer voorzien van ‘live’ commentaar.

De Landelijke Vlinderdag is op 5 maart van 10 tot 16 uur in Wageningen. De capaciteit van de Junushoff is beperkt, dus als u wilt komen moet u zich hier aanmelden.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting (leadfoto: grote vuurvlinder)