Pandion haliaetus. Visarend

Visarenden bouwen verder aan nest in Biesbosch

Staatsbosbeheer
28-APR-2016 - De boswachters van de Biesbosch hebben goede hoop dat dit jaar voor het eerst een visarend in Nederland gaat broeden. Sinds 2014 overzomerden meerdere visarenden in Nationaal Park De Biesbosch. Ze bouwden er diverse nesten, maar tot broeden kwam het nog niet. De afgelopen weken zagen boswachters voor het eerst vogels paren. Ook is er nestbouw en er zijn gevechten in de lucht gezien.

Visrijke lagunes

Door gigantische natuur- en veiligheidsprojecten in het Nationaal Park De Biesbosch is het natuur-en recreatiegebied bijna verdubbeld. Vooral de ondiepe visrijke lagunes in de Noordwaard en Zuiderklip zijn in trek bij visarenden. De vogels vangen hier dagelijks grote ruisvoorns en brasems.

Trekvogels

Visarenden (Pandion haliaetus) zijn een stuk kleiner dan zeearenden (Haliaeetus albicilla). Ze hebben een lichte onderzijde en donkere bovendelen. Ze ‘bidden’ met zware vleugelslagen en duiken vanaf grote hoogte met vooruitgestoken poten in het water om vis te vangen. Visarenden zijn trekvogels en overwinteren in (tropisch) Afrika. De dichtstbijzijnde broedgebieden liggen in Duitsland en Polen. Al jaren kijken natuurbeschermers en vogelliefhebbers uit naar het moment dat de visarend in Nederland gaat broeden.

Beschermende maatregelen

Om de visarenden rust te gunnen, er zijn zelfs 2 paartjes gesignaleerd, is in het hart van De Biesbosch een korte, doodlopende kanokreek afgesloten. Ook gaan de boswachters van Staatsbosbeheer de komende tijd extra surveilleren om de vogels rust te geven in de broedperiode. Boswachter Thomas van der Es: "Hopelijk kunnen we dan straks echt zeggen dat de visarend broedt in ons land!"

Tekst: Staatsbosbeheer
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga