Geniet van de Stierenbronst

FREE Nature
20-JUN-2016 - De zomer breekt aan, tijd voor de stierenbronst. Stieren van wild levende runderen als Schotse Hooglander, Galloway of Rode Geus maken zich op dit moment erg druk. Eén voor één proberen ze de tochtige koeien af te schermen van andere stieren om zo hun nageslacht veilig te stellen. Voor het publiek een mooi fenomeen om te zien.

Schotse Hooglander koe en stier zonderen zich af in de NoordwaardNet als alle andere wilde en wild levende dieren hebben ook de runderen die we in onze natuurgebieden tegenkomen hun eigen voortplantingsperiode. Die vindt plaats gedurende de zomermaanden juni, juli en augustus.

De stierenbronst is goed te herkennen door op de subtiele gedragingen van de dieren te letten. Volwassen stieren trekken mee op met de koeiengroepen en proberen al snuffelend, ook wel flemen genoemd, te achterhalen welke dieren binnenkort tochtig worden. Hebben ze een koe op het oog, dan proberen ze die af te schermen van de overige stieren en trekken zo samen een paar dagen op. Soms zondert dit liefdeskoppel zich af, maar meestal blijven ze dicht bij elkaar midden in de kudde.

Sayaguesa stier probeert een koe af te schermen in de Drents Friese Wold


Uiteraard krijg je niks voor niks in de natuur. Andere stieren zijn immers ook uit op dezelfde mooie dames. Door te imponeren worden die concurrenten op afstand gehouden. Dit kan door het loeien op een heel laag, sub-zone, geluidsniveau, iets wat wij mensen niet (goed) kunnen horen, maar dat kilometers ver kan dragen. Wanneer een andere stier dichterbij komt worden eerst de spierballen getoond; het tonen van de flanken en hun nek waar de meest spieren zitten. Ook graven stieren graag stierenkuilen om hun kracht te tonen. Slecht zelden komt het tot een echt gevecht.

Stierenkuil bij de Sayaguesa's in het Drents Friese Wold

Doordat op hetzelfde moment vaak meerdere koeien tegelijk tochtig zijn, lukt het de stieren niet om alle koeien te dekken. Immers kunnen ze maar bij een koe tegelijk zijn. Dit geeft de dames iets om te kiezen. Uiteindelijk zijn zij het die bepalen met welke stier ze optrekken.

Tekst: Roeland Vermeulen, FREE Nature
Foto’s: Arjen Boerman, FREE Nature;  Roeland Vermeulen, FREE Nature