Veel vroege kalveren bij kuddes FREE Nature

FREE Nature
2-MRT-2015 - Er worden dit jaar opvallend veel vroege kalveren geboren binnen de kuddes van FREE Nature. Dit komt door de zeer zachte winter van 2013 op 2014. Deze winter kostte de koeien relatief weinig energie en doordat in het voorjaar van 2014 gewas al vroeg begon te groeien konden de dieren snel herstellen na de geboorte van het kalf. Hierdoor werden ze eerder tochtig.

Bericht uitgegeven door FREE Nature [land] op [publicatiedatum]

Er worden dit jaar opvallend veel vroege kalveren geboren binnen de kuddes van FREE Nature. Dit komt door de zeer zachte winter van 2013 op 2014. Deze winter kostte de koeien relatief weinig energie en doordat in het voorjaar van 2014 gewas al vroeg begon te groeien konden de dieren snel herstellen na de geboorte van het kalf. Hierdoor werden ze eerder tochtig.

Runderen als Schotse Hooglander, Galloway of Rode Geus hebben een draagtijd van ongeveer negen maanden. Onder normale omstandigheden worden de meeste kalveren in april geboren, hoewel we ook wel eerder of later geboortes zien. De bevalling is bij voorkeur in het voorjaar wanneer al het malse gras net begint te groeien en er volop voedsel is voor de melkproductie en het kalf. Ongeveer 3 maanden na de geboorte van het kalf worden de koeien opnieuw tochtig.

Schotse Hooglander met kalf begin februari (foto: Roeland Vermeulen)

De winter van 2013 op 2014 was zeer zacht en het gras stopte eigenlijk nooit helemaal met groeien. Hierdoor konden de koeien ook tijdens de winter nog veel energierijk voedsel tot zich nemen en rondom de bevalling was er ook al volop voedsel aanwezig. Het kostte de dieren dan ook minder moeite om te herstellen waardoor ze eerder tochtig werden. Zo lopen er nu al 5 kalveren in de uiterwaarden bij Slot Loevestein, al deze koeien zijn ruim een maand eerder bevallen dan vorig jaar. Ook in de Broekpolder in Vlaardingen zijn al 4 kalveren geboren en in de uiterwaarden bij Beuningen lopen ook al 5 kalveren rond.

Vegetatieontwikkeling is een belangrijke sturende factor in de geboortesynchronisatie van kalveren. Bij koeien die in de zomer een kalf krijgen zie je vaak dat ze het jaar erop eerder een kalf krijgen omdat dit kalf onder meer dan optimale wordt geboren. Tegenovergesteld zie je bij winterse kalveren vaak dat dit de koe meer energie kost en ze het jaar erop juist later haar kalf krijgt. Zo duwt de natuur de geboortepiek naar het voorjaar. Bij paarden zie je dit fenomeen ook wel, maar veel minder sterk. Door de langere draagtijd van 11 maanden hebben ze veel minder tijd om in te lopen.

Tekst en foto: Roeland Vermeulen, FREE Nature