Orchideeënkalender

Wegberm maaien? Bekijk de online maaikalender voor orchideeën

Orchideeën in Nederland
22-JUN-2016 - Vorig jaar werd al kort aandacht besteed aan het maaien van wegbermen en orchideeën en hoe de maaikalender je daarbij kan helpen. Inmiddels is de kalender uitverkocht en gratis online beschikbaar.

Ieder jaar gaat het wel mis, wegbermen worden te vroeg gemaaid, met het resultaat dat orchideeën afgemaaid worden gedurende de bloei. Dit is niet alleen een probleem voor orchideeën, maar ook voor andere zeldzame planten die vaak in dezelfde berm groeien. Om (groen)beheerders en uitvoerend personeel te faciliteren heeft de auteur van het natuurbericht een speciale maaikalender gemaakt. In een oogopslag zie je wanneer je het beste kunt maaien.

 

Doelsoortsynchronisatie 

De kalender stuurt aan op doelsoortsynchronisatie, een principe waarbij je het beheer afstemt op de levenscyclus van een (aantal) doelsoort(en). Bijvoorbeeld de Bokkenorchis (Himantoglossum hircinum), een soort die in de winter al bladrozetten aanmaakt en op deze manier overwintert. Houdt je geen rekening met de soort, dan worden de rozetten en/of bloeiaar in knop hoogstwaarschijnlijk bij de eerste maaibeurt in april of mei afgemaaid.

Bijenorchis is een soort die vaak voorkomt in grazige bermvegetatiesDe bladrozetten van de Bokkenorchis komen in de winter bovengronds.

Beheer van orchideeën in drie stappen 

Beheer afstemmen op orchideeën doe je in drie stappen:

  1. Wat heb ik? Inventariseer eerst de wegberm voordat je begint met maaien. 
  2. Wat wil ik? Stel doelsoorten vast en maak keuzes. Let op! Pas zo veel mogelijk insectvriendelijk beheer toe, veel planten zijn afhankelijk van bestuivers zoals wilde bijen.
  3. Hoe en wanneer ga ik dat doen? Welke type beheer is het meest geschikt? Pas je schapenbegrazing toe? Of wordt de vegetatie gemaaid? En op welk(e) tijdstip(pen)?

De kalender is gratis online beschikaar en kan worden geraadpleegd op deze website.

Tekst: Mark Meijrink, Orchideeën in Nederland
Foto's: Orchideeën in Nederland