Pijlsnel vliegen de parkieten in de schemering naar hun slaapplaats

Minstens 85.000 Halsbandparkieten in Europa

Sovon Vogelonderzoek Nederland
25-JUN-2016 - In de grote steden in West-Nederland is de Halsbandparkiet een normale verschijning geworden. Een nieuwe studie van het Europese onderzoeksnetwerk Parrotnet, waaraan ook Sovon meedoet, laat zien dat de soort ook aan een opmars bezig is in andere Europese steden. De totale Europese populatie wordt op maar liefst minstens 85.000 exemplaren geschat waarvan 10.000 in Nederland.

In Oost- en Noord-Europa is de halsbandparkiet schaars, maar in de andere delen van het continent is sprake van groeiende populaties. De totale Europese populatie wordt op maar liefst minstens 85.000 exemplaren geschat. Nederland doet, met zeker 10.000 halsbandparkieten, een flinke duit in het zakje.

Exoot

De halsbandparkieten stammen af van inheemse populaties in India en Pakistan en zijn duidelijk succesvolle exoten. Hoewel de aanwezigheid van halsbandparkieten in stadstuinen en parken door sommigen wordt gewaardeerd, zijn er ook zorgen over de toename van de soort. Zo zou de soort kunnen concurreren met inheemse soorten. Uit buitenlandse studies blijkt dit te gelden voor enkele in holen broedende vogelsoorten en vleermuizen. Verder zouden halsbandparkieten voor overlast en landbouwschade kunnen zorgen. In Nederland zijn meldingen van zulk overlast tot op heden beperkt.

In tien landen

HalsbandparkietenSinds het begin van de jaren '70 hebben zich minstens 90 populaties van Halsbandparkieten gevestigd in tien Europese landen. De meeste van deze populaties groeien exponentieel. Het is daarom belangrijk om deze soort te blijven volgen. Halsbandparkieten overnachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen, die duizenden vogels kunnen bevatten. Slaapplaatstellingen zijn daarom bruikbaar om de populatie-omvang in beeld te brengen, maar bij een voortschrijdende uitbreiding van de soort wordt het moeilijker om alle slaapplaatsen te vinden en ze geteld te krijgen.

Help de onderzoekers en tel mee in stedelijk gebied

Sovon volgt met vrijwilligers de ontwikkelingen van vogelpopulaties in het stedelijk gebied. Halsbandparkieten worden bijvoorbeeld met gerichte slaapplaatstellingen gevolgd. Maar ook gegevens uit het Meetnet Urbane Soorten (MUS) zijn hierbij belangrijk. Dit meetnet voor vogels in steden en dorpen is een erg leuk ‘instapproject’ voor vogelaars die ons willen helpen met het verzamelen van kennis over stadsvogels. Losse waarnemingen, bijvoorbeeld via waarneming.nl en telmee.nl, van Halsbandparkieten vormen een nuttige bron om de uitbreiding en de vestiging op nieuwe locaties te signaleren.

Artikel & meer info

Het artikel over de Europese stand van de halsbandparkiet is gepubliceerd in het tijdschrift The Open Ornithology Journal. Meer informatie over zogenoemde invasieve papegaaiachtigen kan worden gevonden op de website van Parrotnet.

Tekst: André van Kleunen, Sovon Vogelonderzoek Nederland
Foto's: Albert de Jong, Sovon Vogelonderzoek Nederland; J.M. Garg