Bijna 10.000 Halsbandparkieten geteld

Sovon Vogelonderzoek Nederland
20-JAN-2011 - Afgelopen weekend vond de landelijke slaapplaatstelling van Halsbandparkieten plaats. De telling is onderdeel van het SOVON-project Meetnet Slaapplaatsen dat één keer per jaar wordt georganiseerd. Net als vorig jaar ging het om bijna 10.000 parkieten, allemaal in de Randstad.

Bericht uitgegeven door SOVON Vogelonderzoek Nederland op donderdag 20 januari 2011

Afgelopen weekend vond de landelijke slaapplaatstelling van Halsbandparkieten plaats. De telling is onderdeel van het SOVON-project Meetnet Slaapplaatsen dat één keer per jaar wordt georganiseerd. Net als vorig jaar ging het om bijna 10.000 parkieten, allemaal in de Randstad. 

Halsbandparkieten (foto: J.M.Garg)In totaal werden er negen slaapplaatsen van Halsbandparkieten in de Randstad geteld. De aantallen varieerden van 125 tot 3300 parkieten per slaapplaats. Een opvallend verschil met een jaar geleden is dat in de twee bolwerken Den Haag en Amsterdam minder vogels zijn geteld. In de overige steden, Rotterdam, Utrecht en Haarlem, zijn de aantallen juist toegenomen. Er lijkt dus een verschuiving binnen de populatie gaande. Daarnaast hebben we mogelijk een slaapplaats 'gemist' in Den Haag. De traditioneel goed bezette slaapplaats aan de Hofvijver laat deze winter namelijk sterk wisselende aantallen zien. Het is ook mogelijk dat hier uitwisseling plaatsvindt met de Rotterdamse slaapplaats. 

Halsbandparkieten buiten de Randstad?
Slaapplaats Halsbandparkieten Rotterdam (foto: Garry Bakker)Wij hebben nog geen signalen dat zich buiten de genoemde steden 's winters slaapplaatsen van Halsbandparkieten bevinden, maar dat zou natuurlijk wel kunnen. Mocht u daar informatie over hebben dan horen we dat heel graag. Geef informatie over slaapplaatsen van Halsbandparkieten binnen en buiten de Randstad door aan Olaf Klaassen, landelijk coördinator Meetnet Slaapplaatsen. 

Tekst: Olaf Klaassen en Harvey van Diek, SOVON Vogelonderzoek Nederland
Foto's: J.M.Garg, GNU Free Documentation license; Garry Bakker