Kerk te Warstiens, Friesland. Op de achtergrond is de oprukkende stad Leeuwarden te zien

Rapportcijfer voor landschap in 2015 gedaald tot onder de 6

Wageningen Environmental Research
4-OKT-2016 - Nederlanders waarderen het landschap in hun directe leefomgeving steeds lager. In 2015 is deze waardering gedaald tot een rapportcijfer van onder de zes. Dit blijkt uit langjarig onderzoek van Martin Goossen van Wageningen Environmental Research (Alterra) dat al sinds 2006 wordt uitgevoerd via de website daarmoetikzijn.nl. Meer dan een derde kwalificeert het landschap als ‘onvoldoende’.

“In 2009 zat de waardering van de ruim 47.000 bezoekers van onze website nog boven de 7,” zegt Martin Goossen, “maar vanaf dat jaar is sprake van een gestaag dalende trend. De resultaten laten zien dat ook het percentage dat de aantrekkelijkheid van het landschap als onvoldoende kwalificeert is opgelopen tot meer dan één derde (34,4%). De verklaring voor de dalende waardering is nog moeilijk aan te geven. Maar duidelijk is dat de deelnemers ruimtelijk goed verdeeld zijn over heel Nederland, met gegevens in circa 85% van de viercijferige postcodegebieden. Wel zijn de resultaten een gemiddelde en geven nog niet aan hoe de regionale verschillen liggen.”

Volgens Goossen wordt vooral diversiteit in het landschap gewaardeerd, maar gerichte informatie over gewenste landschapskenmerken vergt nader onderzoek van de gegevens. Ook de kenmerken die als meest storend worden ervaren kunnen dan worden onderzocht. Maar de indruk van enkele jaren geleden dat het allemaal wel goed gaat met het landschap is met de recente cijfers moeilijk te handhaven. Of er een verband is met het beleid voor landschap is niet onderzocht. Wel is het zo dat de kentering van de waardering begon in 2010, het jaar waarin het Rijk het landschapsbeleid afschafte. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl. Deze website is nu ruim 10 jaar online. Door deze lange meettijd is dit onderzoek als een van de weinige in staat om aan de hand van een consistente reeks data ontwikkelingen op de langere termijn weer te geven.

Naast deze Nederlandse website is er ook een Engelstalige website (www.myplacetobe.eu) die meer gericht is op de Europese landschappen. Daarmee kunnen de voorkeuren van Nederlandse en buitenlandse bezoekers voor Europese landschappen worden ingeschat. Tevens kunnen de meest populaire landschapstypen in heel Europa worden weergegeven.

Tekst: Wageningen University & Research
Foto: Bouwe Brouwer (leadfoto: Kerk te Warstiens, Friesland. Op de achtergrond is de oprukkende stad Leeuwarden te zien)