Biotoop zeggekorfslak

Europees beschermde zeggekorfslak aangetroffen in Noord-Brabant

EIS Kenniscentrum Insecten
14-NOV-2016 - In Nationaal Park de Biesbosch en het natuurgebied Langstraat is de in Nederland zeldzame Zeggekorfslak aangetroffen. De slak is klein en weinig opvallend maar geldt als belangrijke indicator voor de kwaliteit van zeggemoerassen.

ZeggekorfslakBeide gebieden waar de soort is aangetroffen liggen in het noordwesten van de provincie Noord-Brabant en zijn vanwege hun bijzondere natuur geplaatst op de lijst van Europees beschermde natuurgebieden. Ook in enkele kleinere natuurgebieden van de Nieuwe Hollandse Waterlinie werden populaties aangetroffen.

De melding van de vondst van Ernst-Jan Ten Haaften, werkzaam bij Stichting het Brabants Landschap, bij Fort Altena werd door Nederlandse malacologen met veel enthousiasme ontvangen en was aanleiding voor een uitgebreid onderzoek in deze provincie. Het onderzoek leverde niet alleen een aantal nieuwe vindplaatsen van de Zeggekorfslak op, maar gaf ook betere inzichten in het belang van extensief of onbeheerde moerasgebieden voor andere slakken. Naast de Zeggekorfslak zijn tijdens dit onderzoek in totaal nog 44 andere soorten landslakken aangetroffen waaronder 7 soorten die vermeld worden op de Rode Lijst. Met name de vondst van de zeer zeldzame Oorvormige glasslak (Eucobresia diaphana) en de Zwitserse glansslak zijn erg bijzonder. De Oorvormige glasslak leeft in Nederland vrijwel uitsluitend in bronbossen maar blijkt zich ook in het zoetwatergetijdengebied De Biesbosch thuis te voelen. De Zwitserse glansslak is eveneens een zeer kritische soort die in Nederland slechts van een paar gebieden bekend is. De Oeverzegge-vegetaties in het natuurgebied Het Wijboschbroek blijken een goede habitat voor deze naar look ruikende slak te zijn.

Oorvormige glasslak

De vondst van de in Europa zeldzame Zeggekorfslak laat zien dat de bescherming van deze gebieden terecht is. De soort leeft in vegetaties van zeggeplanten in natte biotopen zoals moerasbos en oevers en profiteert, net als vissen en libellen, van natuurvriendelijk oeverbeheer. Staatsbosbeheer en Brabants Landschap hebben laten weten blij te zijn met de vondst en proberen bij het beheer rekening te houden met het voorkomen van deze soort.

Tekst: Arno Boesveld en Vincent Kalkman, EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden
Foto's: Arno Boesveld (leadfoto: biotoop zeggekorfslak); Gilles San Martin, CC BY-SA 2.0; Kees Margry