Project ‘Wildcamera Nijmegen’ brengt bijzondere stadsbewoners in beeld

Zoogdiervereniging
11-NOV-2016 - Op de Buitenschoolse opvang (BSO) de Zevensprong in Nijmegen Dukenburg draait een ‘citizen science’ project: met wildcamera’s wordt onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde zoogdieren in stedelijk gebied. De tussenresultaten zijn zeer verrassend.

Eerder dit jaar is in vier gemeenten het burgerwetenschapsproject ‘pilot Hopping camera’s’ van start gegaan, waarbij bewoners onderzoek doen naar wilde zoogdieren in hun tuin met behulp van een geleende wildcamera. Het project loopt in de gemeenten Amersfoort, Wageningen, Deventer en Nijmegen. Inwoners van deze gemeenten hebben volgens een vast protocol een wildcamera ingezet in de tuin en zijn daarmee deelnemer en uitvoerder in een echt wetenschappelijk onderzoek.

Elke deelnemende gemeente heeft een eigen draai gegeven aan het project Wildcamera. In Nijmegen is gekozen voor de wijk Dukenburg en om samen te werken met BSO (Buiten Schoolse Opvang) de Zevensprong. Het project ‘Hopping camera’s’ is in Nijmegen gekoppeld aan het project ‘stadsdas’ van Stichting Das en Boom en wordt gefinancierd door de gemeente vanuit haar campagne 'groen verbindt'. In Dukenburg komen dassen voor die in de stad leven, en hoe gaaf zou het zijn om die in een achtertuin op de wildcamera te krijgen! Op de BSO heeft natuurkenner en stadsvogelambassadeur Jochem Kühnen namens het project een presentatie gegeven over dassen en samen met de kinderen van de BSO wildcamera’s opgehangen bij de stadse dassenburcht in Dukenburg. Dit leverde prachtige foto’s op van dassen, maar ook van een vos! Jochem Kühnen: “Het is natuurlijk bekend dat vossen wel eens een plekje in een burcht bij dassen mogen gebruiken. Maar op zo’n plekje das én vos dat is wel erg gaaf”.

Das en vos samen op de camera

Momenteel ‘hoppen’ vier wildcamera’s tussen de tuinen van BSO-kinderen. Daardoor wordt duidelijk welke wilde zoogdieren er door hun tuinen scharrelen. Door ook de grootte van de tuin op te meten en te kijken naar de inrichting, wordt aan het eind van het project duidelijk welk type tuin het meest wordt gewaardeerd door wilde zoogdieren. Dat geldt ook voor de dassen die door de camera’s al in verschillende tuinen zijn vastgelegd. Met het project maken we tuineigenaren bewust dat de inrichting en het beheer van hun tuin van invloed is op aantrekkingskracht voor wilde dieren.

Van het afgelopen jaar is veel geleerd en inmiddels is de ‘pilot Hopping camera’s’ omgedoopt tot het langlopende project “WILDCAMERA – zoogdieren in de achtertuin”. Ouders en kinderen die meedoen aan het project zijn heel enthousiast. Iedereen wil toch weten wat er ‘s nachts door de tuin scharrelt? Vooral kinderen vinden het project prachtig en maken gretig kennis met wilde (zoog)dieren in hun tuin. Regelmatig vragen familie en vrienden uit andere gemeenten of zij ook een camera in hun tuin kunnen krijgen. Helaas is dat niet mogelijk vanwege het beperkte aantal wildcamera’s, maar voor 2017 kunnen nieuwe gemeenten zich (aan)melden. In elke deelnemende gemeente worden dan gedurende 12 maanden met vier wildcamera’s tenminste 40 tuinen onderzocht. Door samen te werken met lokale vrijwilligers en leencamera’s van de Wageningen Universiteit kan het project goedkoop en efficiënt worden uitgevoerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw gemeente kan contact worden gelegd door een e-mail te sturen naar cameravallen@zoogdiervereniging.nl.

Het burgerwetenschapsproject  ‘WILDCAMERA – zoogdieren in de achtertuin’ is een initiatief van de Zoogdiervereniging, Wageningen University & Research, Natuurpunt (BE) en Ecologisch Adviesbureau Silvavir.

Tekst: Sil Westra, Silvavir en Maurice La Haye, Zoogdiervereniging
Foto's: Wildcamera (leadfoto: das in een tuin)