Limosa limosa. Grutto

Ook 2016 weer hopeloos broedseizoen voor grutto

Vogelbescherming Nederland
29-NOV-2016 - Het broedseizoen van onze nationale vogel de grutto is dramatisch verlopen. Ook in 2016 groeiden er veel te weinig jongen op. De landelijke telling leverde slechts 4.000 vliegvlugge jongen op. Veel minder dan de 11.000 die nodig zijn voor behoud van de grutto voor Nederland. De ontluisterende cijfers laten opnieuw zien dat de weidevogels razendsnel verdwijnen uit ons landschap.

Afgelopen weekend werden door Vogelbescherming Nederland de meest recente en definitieve tellingen van grutto's voor 2016 gepresenteerd op de Landelijke Dag van Sovon Vogelonderzoek in Ede. En die cijfers waren opnieuw niet mals. Al jarenlang gaat het aantal grutto’s in ons land keihard in aantal achteruit en ook dit broedseizoen verliep dramatisch. Elk jaar zijn er de terugkerende problemen van te vroeg en te vaak maaien. Maar ook de te droge en bloemloze graslanden, waardoor er te weinig voedsel in de vorm van insecten is.

Extra tegenslag door noodweer en hagel

GruttoDit jaar had de grutto extra tegenslag. Eind mei sloeg het zonnige en droge voorjaarsweer om en trokken zware onweersbuien over ons land met plaatselijk zware hagel. Dit noodweer was waarschijnlijk veel opgroeiende kuikens te veel. Vooral in Noord-Nederland trof het de kuikens extra hard omdat grutto’s daar later broeden en de kuikens daardoor jonger en dus extra kwetsbaar zijn. Ook was er plaatselijk sprake van zware predatie zoals in ZuidWest-Friesland, waardoor veel minder gruttokuikens dan normaal vliegvlug zijn geworden. Op de gemaaide, kale graslanden zijn kuikens een makkelijke prooi.

 

 

 

Grutto

Voorbeeldprojecten laten zien hoe het wél kan

Door de aanhoudend alarmerende situatie voor de grutto en andere weidevogels heeft Vogelbescherming eerder deze maand de Europese Commissie gevraagd Nederland aan te spreken op ontoereikend weidevogelbeleid. Maatwerkprojecten in Amstelland, Eemland, Idezega (Friesland) en Terschelling laten zien dat er bij een complete aanpak zeker nog een toekomst is voor de grutto. Deze aanpak moet met steun van de overheden snel ook elders worden toegepast.

De landelijke tellingen van jonge grutto’s zijn een samenwerkingsproject van Vogelbescherming Nederland, Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Rijksuniversiteit Groningen.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto's: Mark Zekhuis, Saxifraga; Martin Hierck; Jouke Altenburg