Mosselbank

Veel mosselbanken in Waddenzee

Programma naar een Rijke Waddenzee
22-DEC-2016 - In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar. Dat blijkt uit een extra monitoringsactie die is uitgevoerd door de Waddenunit en Wageningen Marine Research (het voormalige Imares). De exacte aantallen moeten nog berekend worden maar mogelijk gaat het om meer dan 1.000 hectare.

Mosselen in de WaddenzeeTegelijkertijd geeft dat geen enkele garantie, weet Nico Laros van de Waddenunit. ,,Veel mosselen liggen nu op een instabiele ondergrond. Het is de vraag of zij het stormseizoen overleven.” Ondertussen genoten de onderzoekers en natuurbeheerders van al het leven op het Wad. ,,Er is volop vreterij voor de vogels, dat is in een natuurgebied als de Waddenzee natuurlijk belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan de toppereenden”, zegt Laros. ,,Maar los van de mosselen zien we ook veel mesheften.”

Trends

Gelijktijdig met dit mooie bericht is ook het jaarlijkse inventarisatierapport van WMR afgerond: Mosselbanken en oesterbanken op droogvallende platen in de Nederlandse Waddenzee 2016. Daarin zijn ook twee interessante trends te ontdekken. Mosselbanken doen het goed en de opmars van de Japanse oester is gestabiliseerd.

1) Mosselbanken blijven het goed doen

Het areaal aan mosselen is het hoogste sinds 2007. En de biomassa het hoogste sinds 2004. Reden: mosselbanken worden ouder, en blijven liggen. En de jonge mosselen uit 20014 en 2015, zijn uitgegroeid tot volwassen banken. In tegenstelling tot de Oosterschelde en de Westerschelde gaat het dus goed met de schelpdierbanken in de Waddenzee.

2) Steeds meer gemengde banken

De opmars van de Japanse Oester lijkt gestaakt te zijn. Terwijl er enkele jaren geleden veel “zuivere” oesterbanken werden aangetroffen, zijn veel van deze banken ondertussen begroeid geraakt met mosselen. Maar ook de mosselbanken zijn begroeid geraakt met oesters. Hierdoor bestaat het overgrote deel van de aangetroffen schelpdierbanken uit gemengde banken (1.373 hectare). Er komen vrijwel geen ongemengde banken met alleen  Japanse oesters voor (82 hectare). De gevreesde overname door de Japanse oesters heeft niet plaatsgevonden.

Mosselbank in de Waddenzee

Voordelen oesters

Laros ziet dat de oesterbanken nu ook duidelijke voordelen hebben voor de natuurontwikkeling in de Waddenzee. ,,Omdat de Oesterbanken gemengd worden met mosselen, worden ze ook steeds toegankelijker voor vogels”, legt het lid van de Waddenunit uit. ,,Er komt namelijk ruimte tussen de oesters om te foerageren op mosselen, wormen en zeesla(Ulva). Rotganzen zijn er bijvoorbeeld gek op. Het voordeel van de aanwezigheid van oesters, die soms stevig in de grond zitten,  is dat de bank hierdoor stabieler wordt tegen het stormgeweld. ”

Tekst: Christiaan Kooistra, Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW)
Foto's: Nico Laros; Beeldbank Rijkswaterstaat