Hazelmuiswerkdag 2016

Hazelmuizen in Heijenrath blij met jaarlijkse natuurwerkdag

Zoogdiervereniging
19-FEB-2017 - Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Om het leefgebied nog verder te verbeteren, organiseren Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een werkdag.

Bijna een jaar geleden, op 20 februari 2016, staken 20 vrijwilligers de hand uit de mouwen voor de hazelmuis in Heijenrath. Achterstallig beheer zorgde ervoor dat de soort de voorbije jaren achteruitging en dreigde te verdwijnen. Het resultaat van de werkdag mag er zijn. In de herfst was het aantal nesten eindelijk weer eens stijgende.

Hazelmuizen leven in bossen met een dichte ondergroei, goed ontwikkelde bosranden en een gevarieerd aanbod aan voedselplanten. De dichte, bij voorkeur doornige struwelen bieden hen een nestplaats en beschermen hen tegen roofdieren. Zo ook langs het transect dat in het kader van het NEM Hazelmuis al meer dan 10 jaar wordt gevolgd.

De voorbije jaren raakten de aanwezig braamstruwelen beschaduwd door de aanplant van een groot aantal bomen in het kader van boscompensatie. Jaar na jaar nam de beschaduwing toe, werden de struwelen ijler en nam de vruchtzetting af. De hazelmuizen leken het steeds moeilijker te krijgen, met als gevolg dat het aantal getelde nesten langzaam wegtikte naar nul. Tijdens de werkdag in 2016 hielpen de vrijwilligers een stuk bos terugzetten zodat de braam- en varenstruwelen opnieuw meer licht zouden krijgen. En mét resultaat.

Het harde werk zorgde ervoor dat het aanwezige braamstruweel zich in de zomer flink kon uitbreiden en dichter werd. De hazelmuizen weten de noeste arbeid duidelijk te appreciëren, want het aantal nesten en beesten is, ondanks een matig jaar, opnieuw in stijgende lijn. Dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die vorig jaar klaar stonden om te helpen.


Hazelmuiswerkdag 2016

Wil jij je mee inzetten voor het behoud van de hazelmuis? Dat kan. Om het habitat nog verder te verbeteren, wordt in samenwerking met Staatsbosbeheer en de Zoogdiervereniging op 25 februari 2017 een nieuwe werkdag georganiseerd. Doe mee en steek samen met ons de handen uit de mouwen!

Tekst: Griet Nijs, Natuurpunt en Maurice La Haye, Zoogdiervereniging
Foto's: Griet Nijs (leadfoto: Hazelmuiswerkdag 2016)