Gobiosoma bosc. Naked goby

Primeur: naakte grondel gevangen in het Noordzeekanaal

Wageningen Marine Research
13-MRT-2017 - In het Noordzeekanaal is een voor Nederland nieuwe grondelsoort (Gobiosoma bosc) gevangen tijdens de vismonitoring. “Deze grondelsoort is een exoot in Nederlandse wateren”, aldus Karen van de Wolfshaar van het project Bemonstering Grote Rivieren. Na de vondst is contact opgenomen met Amerikaanse experts ter bevestiging dat het inderdaad om Gobiosoma bosc gaat.

De nieuw gevonden grondel“De vangst van de grondel was een grote verrassing”, aldus Bart Niemeijer van Milieuadviesbureau ATKB, het bureau dat de bemonstering uitvoert. Deze grondel heeft geen schubben en wordt in Amerika daarom ‘naked goby’ genoemd, letterlijk vertaald ‘naakte grondel’.

De grondelsoort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika, langs de West-Atlantische kust van Massachusetts tot aan de Golf van Mexico en leeft voornamelijk in riviermondingen. In 2009 is de soort voor het eerst in Europa aangetroffen in de rivier de Weser in Duitsland. De in Nederland gevonden grondel is vermoedelijk meegekomen met ballastwater en bij de haven van Amsterdam in het water terechtgekomen.

Tekst: Wageningen Marine Research
Foto's: Bart Niemeijer, ATKB