Culex pipiens, Huissteekmug

Door droogte minder muggenoverlast?

Muggenradar, Wageningen University & Research
22-JUN-2017 - De hoge temperaturen zijn ideaal voor steekmuggen. De vraag is echter hoe groot de muggenoverlast daadwerkelijk is. Door de droogte zijn er minder broedplaatsen rondom huizen beschikbaar waarin muggen opgroeien. Geeft u op Muggenradar.nl door hoeveel muggenoverlast u ervaart? Verminder overlast door potentiële broedplaatsen waar water in staat minimaal één keer per twee weken leeg te gooien.

Muggenoverlast wordt bepaald door zowel de vliegomstandigheden alsook het aantal muggen dat rondvliegt. Sinds vorig jaar publiceren we samen met Buienradar.nl dagelijks het muggenactiviteitsniveau (zie kaartje hiernaast). Deze verwachting is gebaseerd op de actuele en verwachte weersomstandigheden. Voor de komende dagen zijn de vliegomstandigheden voor muggen goed tot zeer goed. De kans op overlast is echter ook afhankelijk van de muggendichtheid. De muggendichtheid wordt nu nog niet meegenomen in de verwachting omdat er nog weinig bekend is over hoe de muggendichtheid fluctueert. De muggendichtheid zou dit jaar wel eens beduidend lager kunnen zijn dan normaal door de droogte.

Muggenactiviteitsverwachting

Veel minder broedplaatsen voor steekmuggen

Door de droogte  zijn er veel minder bakjes, regentonnen, emmers en slootjes gevuld met water. Vooral de kunstmatige watertjes blijken ideale broedplaatsen voor steekmuggen omdat daarin (vrijwel) geen natuurlijke vijanden van de muggenlarven voorkomen die in vijvers, sloten en plassen wel aanwezig zijn. Daarnaast ontbreekt stroming. De muggenlarvendichtheid kan in de kunstmatige waterbakjes oplopen tot een paar honderd individuen per liter water.

Hoeveel muggenlast ervaart u? Geef het door via Muggenradar.nl

Om inzicht te krijgen in variatie in muggendichtheden en muggenoverlast tussen locaties en tussen verschillende dagen, maanden en seizoenen verzamelen we via Muggenradar.nl inmiddels bijna een jaar waarnemingen van de mate van muggenoverlast die mensen ervaren. Deze mate van overlast die men kan doorgeven varieert van Geen overlast of Een beetje overlast, tot Veel overlast of Zeer veel overlast. Vorig jaar bleek dat mensen in de zuidelijke helft van het land beduidend meer last hadden van muggen dan in de noordelijke helft. We denken dat het kwam doordat er in het zuiden veel meer neerslag viel.

Wilt u ons helpen met ons onderzoek door via het waarnemingsformulier op Muggenradar.nl door te geven hoeveel muggenoverlast u ervaart? U kunt dat anoniem doen of via uw Nature Today-account. In dat laatste geval kunt u in de toekomst uw eigen waarnemingen terug zien. Een eenmalige melding is al waardevol maar als u vaker een melding wilt doorgeven dan wordt dat zeer gewaardeerd. We kunnen dan ook ontwikkelingen in de tijd beter in kaart brengen.

Meldingen van mate van muggenoverlast in de periode 1 januari tot en met 20 juni 2017

Overlast voorkomen: bakjes water een keer per twee weken legen

Een goed afgesloten regenton voorkomt muggenoverlastDe vrouwtjesmug legt haar eitjes op het wateroppervlak. Het duurt vervolgens bij een gemiddelde dagtemperatuur van 16 graden Celsius zo’n 28 dagen voordat de vier larvale stadia en het popstadium doorlopen zijn, en de nieuwe steekmuggen tevoorschijn komen. De snelste exemplaren doen er bij deze temperatuur maar 15 dagen over. Hoe hoger de temperatuur hoe sneller de ontwikkeling. Gegeven deze ontwikkelingssnelheid is het aan te raden om tijdelijke bakjes water in ieder geval één keer per twee weken te legen of anders goed af te dekken om te voorkomen dat er eitjes in gelegd worden. Dat kan vele steekmuggen in je eigen omgeving voorkomen.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse; Sander Koenraadt en Chantal Vogels, Laboratorium voor Entomologie, Wageningen University & Research.
Foto’s: Sander Koenraadt

Meer informatie op www.muggenradar.nl