Jonge boommarter, vastgelegd met een cameraval

Jonge boom- en steenmarters in Amsterdam

Zoogdiervereniging
28-JUL-2017 - Marters worden met steeds grotere regelmaat gemeld in de regio Amsterdam. Vanaf 1987 voornamelijk verkeersslachtoffers maar de laatste jaren steeds vaker levend, mede door de inzet van wildcamera’s. Zeer recent is ook aangetoond dat de steenmarter en boommarter zich voortplanten in de regio Amsterdam. Een jonge steenmarter viel uit een nok van een manege en een jonge boommarter kwam op de foto.

In het Nature Today bericht “Zeldzame marters veroveren Amsterdam” werden steen- en boommartermeldingen belicht uit de regio Amsterdam. Dat deze soorten steeds vaker waargenomen worden was wel duidelijk. Maar zijn het solitaire dieren uit het buitengebied of hebben deze soorten zich echt gevestigd? 

Steenmarter

Op 25 april van dit jaar viel uit de nok van een manege, gelegen bij het Schinkelbos, een pluizig diertje op de grond in de bak. Deze is overgebracht naar dierenopvang De Toevlucht en zij zagen meteen dat het een jonge steenmarter was. Het diertje is opgevangen en grootgebracht. Op 4 juli is het dier teruggeplaatst in het Schinkelbos, vlakbij de vindplaats.

 De jonge steenmarter maakt het gelukkig goed na zijn val

Boommarter

Sinds 2013 worden jaarlijks enkele meldingen gemaakt van een volwassen boommarter in de Diemervijfhoek. Om achter te komen of het één volwassen dier betreft, of dat er meerdere boommarters voorkomen is vanaf begin 2017 permanent een wildcamera ingezet met toestemming van Staatsbosbeheer. Een paar keren werd een boommarter gefotografeerd (1 februari, 19 maart en 2 juli) maar het was steeds niet te zien of het één of meerdere individuen betroffen. Maar op 3 juli is op deze wildcamera een jonge boommarter gefotografeerd met een ouderdier! Dit is het eerste bewijs dat de soort zich ook in Amsterdam voortplant.

Tekst: Edo Goverse, RAVON; Geert Timmermans, Gemeente Amsterdam
Foto's: Edo Goverse, RAVON