Landschap met bos en water

Bos populairste type landschap in Nederland en Europa

Wageningen Environmental Research
15-SEP-2017 - Van alle landschapstypen is bos het meest populair onder Nederlanders, maar ook onder West-Europeanen. De gegevens zijn afkomstig van de website www.daarmoetikzijn.nl die door bijna 40.000 Nederlanders is bezocht in 10 jaar tijd. Maar dit blijkt ook uit de Europese versie www.myplacetobe.eu die sinds 2010 ruim 11.000 bezoekers wereldwijd heeft getrokken.

Op de websites kunnen bezoekers zelf hun ideale landschap samenstellen en krijgen vervolgens een kaartje met gebieden waar in Nederland of Europa het meest aan hun ideaal wordt voldaan. De websites zijn daarmee geschikt om een vakantiebestemming te vinden en gelijk mee te helpen aan wetenschappelijke doeleinden om voorkeuren voor typen landschappen te verzamelen. Bij de voorkeur voor landschapstypen scoort bos dan het hoogst, zowel bij Nederlanders, Belgen, Duitsers en Fransen als bij Engelsen. Het blijkt dat gemiddeld 47% van de bezoekers bos in hun ideale bestemming zou willen hebben. Bosareaal zou dan bij voorkeur circa 23% van het landschap moeten beslaan; twee keer meer dan het huidige bosareaal van 11% dat Nederland nu heeft.

Tabel: Gemiddelde voorkeur in procenten voor type landgebruik*
*Het totaal is meer dan 100%, omdat het type landgebruik door verschillende aantallen bezoekers is ingevuld. 19.1 (vet)=significant meer, 14.3 (cursief)=significant minder dan andere landen

Landgebruik

Totaal

BE

D

FR

NL

UK

Bossen

23.5

22.7

25.8

23.0

23.6

21.8

Strand, duin- en zandgebied

19.6

21.8

17.2

19.9

19.5

21.5

Dorpjes

15.7

19.1

14.3

15.0

15.5

13.6

Natuurlijk grasland

12.6

13.4

13.4

16.8

12.4

14.5

Watergebieden

12.2

12.0

12.1

14.5

12.2

10.1

Gemengd weide- en akkerland

12.2

11.5

16.7

14.3

12.3

9.5

Gletsjers en sneeuwgebieden

11.6

10.9

11.5

10.8

11.8

8.3

Heidegebied

9.7

10.1

9.0

9.6

9.7

13.0

Plantages

9.4

10.2

9.9

13.9

9.4

7.4

Weiland

9.0

10.6

12.2

12.7

8.7

8.8

Struikgewas

7.9

8.3

7.8

10.0

7.9

7.9

Akkerland

7.3

5.5

13.2

8.0

7.3

6.4

Wetlands

6.6

7.7

6.5

4.4

6.6

6.2

Moerassen

5.7

6.2

4.2

5.0

5.8

4.4

Bijna geen vegetatie

5.3

6.1

8.7

4.4

5.2

4.8

Industriegebied

3.2

3.0

2.1

7.6

3.0

14.0

Mensen in westen geven eigen woonomgeving lager rapportcijfer

Het databestand van Daarmoetikzijn.nl is ruimtelijk representatief voor Nederland. Dat wil zeggen dat de ruimtelijke verdeling van de woonplaatsen van de deelnemers aan de website overeenkomt met de ruimtelijke verdeling van de woonplaatsen van Nederlanders. Uit de tijdreeks blijkt dat er een dalende tendens is omtrent de aantrekkelijkheid van het landschap rond de directe woonomgeving van de deelnemers. Met de aanleg van bos kan deze dalende aantrekkelijkheid mogelijk gekeerd worden. Uit eerder onderzoek blijkt namelijk dat naarmate er meer bos is, men een hoger rapportcijfer geeft. Uit het databestand blijkt tevens dat deelnemers die een lager rapportcijfer geven voor de aantrekkelijkheid van het landschap rond hun directe woonomgeving significant een groter aandeel bos willen hebben. Een lager rapportcijfer voor de aantrekkelijkheid van het landschap rond de directe woonomgeving wordt vooral in het westen van Nederland gegeven.

Tekst en foto’s: Martin Goossen, Wageningen Environmental Research (Alterra)