Grasklokje

Gemeente Hoogeveen winnaar 'Beste bermbeheer Drenthe'

FLORON
21-NOV-2017 - Afgelopen vrijdag kwamen op het Drents provinciehuis in Assen ambtenaren, terreinbeheerders, boeren en natuurbeschermers samen voor de manifestatie 'Heel Drenthe Zoemt' en het gelijknamige symposium. ‘s Ochtends werden alle aanwezigen bijgepraat over de huidige stand van het Drentse boerenland en ’s middags werden de handen ineengeslagen voor een grotere biodiversiteit in het buitengebied.

Boer Sil Oostendorp uit Dwingeloo vertelde bevlogen over hoe je als boer de samenwerking met de natuur kunt aangaan. Hij teelt veel verschillende gewassen en heeft daardoor nauwelijks last van ziekten en plagen. Ook houdt hij varkens die de dominantie van ruigte-onkruiden op de graslanden tegengaan. Zijn bedrijf brengt hem een goed inkomen, maar geeft bovenal veel voldoening. Alleen heeft de omgeving niet altijd begrip voor zijn keuzes: “Iedereen heeft een mening over mijn biologische bedrijfsvoering”, aldus Sil.

Anthonie Stip van De Vlinderstichting gaf aan wat het belang is van variatie in de natuur en toonde vervolgens overtuigend aan wat de effecten zijn van het alomtegenwoordige klepelbeheer op bermen. Doordat de bodem wordt verstoord, het plantenmateriaal helemaal wordt fijngeslagen en het maaisel in de berm achterblijft, stimuleert klepelbeheer de ontwikkeling van ruigtes met brandnetel, distel en berenklauw. Om de diversiteit van een berm te behouden en te bevorderen, is het belangrijk om niet te vaak te maaien en het maaisel af te voeren. Door iedere maaibeurt minstens 10 à 15% van de vegetatie te laten staan, blijft ook de insectenpopulatie in stand, waar niet alleen de boerenlandvogels maar ook de akkerbouwers van profiteren. Zorgvuldig beheer is dus geboden!

FLORON-directeur Rob van Westrienen reikt de prijs voor 'Beste Bermbeheer van Drenthe' uit aan wethouder Jan Steenbergen van de gemeente Hoogeveen

Om de aantrekkelijkheid van de Drentse bermen voor insecten te onderzoeken, heeft FLORON in samenwerking met De Vlinderstichting (en andere partijen) begin dit jaar het project 'Mijn Berm Bloeit!' geïnitieerd waarin vrijwilligers door het hele land bermen monitoren op de aanwezigheid van nectarplanten. De Drentse gemeente die na het eerste seizoen het beste uit de bus kwam, werd tijdens dit symposium gehuldigd. Hoogeveen was de trotse winnaar, met 79,5 hectare ecologisch beheerde bermen en slechts een halve hectare geklepeld. Petje af, en laten meer gemeentes dit voorbeeld volgen!

Om concrete verandering te bewerkstelligen, werpen drie gedeputeerden van de provincie zich op als ambassadeur van een typische boerenlandsoort. Henk Jumelet van het CDA gaat zich de komende tijd sterk maken voor het oranje zandoogje, Henk Nijmeijer van Groenlinks neemt de patrijs voor zijn rekening en SP’er Ko Vester neemt het op voor het grasklokje. Laat dit de aanzet zijn voor meer ecologisch bermbeheer in Drenthe en de rest van Nederland!

Tekst: Gabriëlle Jager & Michiel Verhofstad, FLORON
Foto's: Adrie van Heerden (leadfoto: grasklokje); Hans Dekker