Fringilla coelebs. Vink

17 jaar vinkenslag in beeld

De Natuurkalender, Wageningen University
23-FEB-2018 - Het is weer tijd voor de vinkenslag. Uit 17 jaar Natuurkalenderwaarnemingen blijkt dat de vinkenslag gemiddeld voor het eerst op 21 februari gehoord wordt. Tussen het vroegste en laatste jaar zitten maar 13 dagen. De beperkte variatie wordt voor klein deel bepaald door de temperatuur. Hoe warmer januari en februari, hoe vroeger. Geeft u ook door wanneer u uw eerste vinkenslag hoort?

VinkHet aantal meldingen van de karakteristieke vinkenslag via Natuurkalender.nl begint op te lopen (zie meldingen op Natuurkalender.nl). Door het hele land beginnen de vinkenmannen zich te roeren, het lijkt iets later dan gemiddeld. Als je eenmaal weet hoe de vinkenslag klinkt, dan kun je hem niet missen. Klik op deze link om de vinkenslag te horen.

21 februari

Sinds de start van De Natuurkalender in 2001 zijn er ruim 2500 waarnemingen van de eerste vinkenslag doorgegeven. Voor elk jaar hebben we de datum bepaald waarop de middelste waarneming is doorgegeven. Figuur 1 laat zien dat de vinkenslag opvallend constant is in de tijd. Het gemiddelde over de afgelopen 17 jaar is 21 februari. Het vroegste jaar tot nu toe is 2001. Toen viel de mediaan al op 15 februari. Het laatste jaar tot nu toe was 2013 met een mediaan van 28 februari. Tussen het vroegste en laatste jaar zitten dus maar 13 dagen. Bij het sneeuwklokje is dat 37 dagen en gele kornoelje 69 (!) dagen.

Figuur 1: Mediaan van vinkenslag waarnemingen van 2001 tot en met 2017 

De beperkte variatie in het tijdstip waarop de vink begint te zingen wordt voor een klein deel verklaard door de temperatuur in de maanden januari en februari (zie Figuur 2). Een warme start van het jaar leidt tot een vroegere start van het gezang.

Figuur 2: Relatie tussen de gemiddelde temperatuur in januari en februari en de mediaan van de eerste vinkenslag

Geef ook uw eerste vinkenslag door

De mediaan van de vinkenslag is dan wel constant, het moment waarop mensen de vinkenslag horen kan binnen het jaar nog behoorlijk verschillen van persoon tot persoon en van plaats tot plaats. Om meer inzicht in deze variatie te krijgen is uw waarneming van belang, ook als u niet de eerste bent. U kunt uw waarneming anoniem doorgeven of met uw Nature Today-account. Als u eerst inlogt kunt u uw eigen waarnemingen terug zien en vergelijken met uw eigen waarnemingen in andere jaren. Heeft u nog geen Nature Today-account? U kunt zich hier registreren. U kunt dan ook gelijk gratis de dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief met alle natuurberichten van Nature Today ontvangen. Alvast dank voor uw waarneming.

Tekst: Arnold van Vliet en Wichertje Bron, De Natuurkalender, Wageningen University & Research
Foto: Jan Nijendijk, Saxifraga