wilde bij - primair

Petitie: Europees verbod neonicotinoïden

De Vlinderstichting
26-FEB-2018 - In de tweede helft van maart stemt de EU over een verbod op de neonicotinoïden clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam, acetamiprid. De grote vraag is: hoe gaat Nederland stemmen? De wilde bestuivers, zoals vlinders, bijen en zweefvliegen hebben nu, meer dan ooit, onze steun hard nodig, dus teken de petitie die de Nederlandse regering vraagt voor het verbod te stemmen!

Bijen, vlinders en andere insecten gaan sterk achteruitAcht landen, waaronder Engeland en Frankrijk, spreken zich in ieder geval uit voor een totaalverbod op deze neonicotinoïden. Op basis van het nieuwe inzicht dat we 75% van de insectenbiomassa in de afgelopen 27 jaar zijn kwijt geraakt, heeft Engeland zijn eerdere standpunt herzien. Er is alle reden voor Nederland om hetzelfde te doen. De neonicotinoïden (neonics) zijn een klasse van insecticiden, die inmiddels wereldwijd een marktaandeel hebben van 25 tot 40%, terwijl ze ook in extreem kleine hoeveelheden aanzienlijke consequenties hebben voor de overlevingskansen van insecten. Naast het verlies aan geschikt leefgebied, onder andere door de stikstofdepositie en de grote bloemarmoede in ons land, vormen herbiciden en insecticiden een bedreiging voor een robuuste biodiversiteit van planten, vogels en insecten. Een totaalverbod op neonics betekent een stap naar een gezonde, schonere landbouw en een vitale natuur. En dát is wat we allemaal - mensen en dieren - nodig hebben, gezond voedsel en een gezonde leefomgeving.

De helft(!!) van de tuinenbezitters blijkt gif te gebruikenDe Vlinderstichting roept ook tuinbezitters op om te stoppen met het gebruik van gifstoffen. Uit een enquête blijkt dat de helft van de particulieren gif gebruikt in hun tuin, terwijl het prima mogelijk is de tuin op een gezonde, gifvrije manier te onderhouden. Dat is goed voor de bijen en vlinders, maar zeker ook voor de mens. Moeilijk is het niet. Check het etiket. Vermijd in ieder geval spuitbussen, korrels of andere bestrijdingsmiddelen die neonics bevatten zoals imidacloprid, thiacloprid of acetamiprid. Er zijn voldoende mogelijkheden om op een milieu- en natuurvriendelijke manier te werken. Kijk daarvoor bijvoorbeeld op de site van Milieu Centraal. Als Vlinderstichting hebben we, samen met Lodewijk Hoekstra van NL Greenlabel een uitgebreide brochure samengesteld over vlindervriendelijk tuinieren. Deze kan hier gratis aangevraagd worden.

 Teken hier de petitie voor het verbod op neonicotinoïden!

 Tekst en foto’s: Kars Veling, De Vlinderstichting