Studenten bij het Haringvliet

Nationaal Park NLDelta organiseert challenge

ARK Rewilding Nederland
4-MRT-2018 - In NLDelta draait alles om leven met de natuur en in het bijzonder het water. Dit gebied, van Slot Loevestein tot voorbij de Haringvlietsluizen, gaat over spannende overgangen en verbindingen. De getijdedynamiek, de overgangen van stad en land naar water, van cultuur- naar natuurgebieden en van droog naar nat. Om NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken wordt een challenge georganiseerd.

Eind 2016 werd NLDelta Biesbosch-Haringvliet verkozen tot een van de vier 'Mooiste natuurgebieden van Nederland'. De verkiezing werd georganiseerd als onderdeel van het Programma Nationale Parken van de Rijksoverheid. Het gebied van Nationaal Park NLDelta strekt zich uit vanaf de kust voor de Haringvlietsluizen tot aan de Merwede bij Slot Loevestein (getijdengebied) en vanaf de molens van Kinderdijk tot de Zuiderwaterlinie. Het is de plek waar rivierwater uit heel West-Europa de zee ontmoet en een internationaal kruispunt voor bijzondere (trek)vissen en -vogels, zoals de steur en de vis- en zeearend. De initiatiefnemers van NLDelta zijn: Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Droomfondsproject Haringvliet.

NLDelta is een belangrijke doortrekroute voor trekvissen als de Europese steur

NLDelta Challenge: Deel de Delta

Om Nationaal Park NLDelta sterker, bekender en zichtbaarder te maken organiseren de initiatiefnemers in samenwerking met Delta Talent een wedstrijd voor studenten en pas afgestudeerden. Deelnemers aan de challenge wordt gevraagd om te komen met een vernieuwend idee, virtueel of tastbaar, op het web of met objecten, om de zichtbaarheid en beleving van NLDelta te verhogen. Het kernwoord hierbij is verbinding in de breedste zin van het woord. De winnaar krijgt € 1.000. Daarnaast is een bedrag van € 40.000 beschikbaar voor realisatie van het winnende idee.

Deelname

Deelname staat open voor studenten en pas afgestudeerden van alle studierichtingen: WO, HBO en MBO-opleidingen, zowel individueel als in teams. Opleidingen op het gebied van stedenbouw, mode, geschiedenis, communicatie, media, journalistiek, waterbeheer, fotografie, ecologie, kunst, gaming, techniek, IT, theater, enz. kunnen allemaal meedoen. Speciaal voor de wedstrijd is de website Deeldedelta.nl online. Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website.

NLDelta Challenge: Deel de Delta

Inspiratie

Om de deelnemers te helpen in de ontwikkeling van hun ideeën worden twee speciale dagen georganiseerd: een 'Inspiratiedag' op 19 maart en een 'Verbeterdag' op 25 april. Experts vanuit allerlei invalshoeken werken hier aan mee.

Meer informatie

Tekst: Elma Duijndam, Delta Talent/ARK Natuurontwikkeling en Marianne den Braven & Patty Kanselaar, NLDelta
Foto’s: Elma Duijndam, ARK Natuurontwikkeling (leadphoto: Nationaal Park NLDelta); Peter van Rodijnen, Onderwaterbeelden; NLDelta