Grutto

Elke meter telt! Zonder Rijke Weide geen weidevogels

Vogelbescherming Nederland
27-MRT-2018 - Wat is nou precies een Rijke Weide? Welke zuivel draagt écht bij aan het leven op de Nederlandse weilanden? Met de campagne 'Elke meter telt!' geeft Vogelbescherming antwoord op deze vragen. Want alleen met écht duurzame zuivel kan de toekomst van de weidevogels, de plattelandsnatuur, worden verzekerd.

Groene graslanden zover het oog rijkt, doorsneden door sloten. Knotwilgen langs een dijk. Erboven een blauwe lucht, wat witte wolken. En het geluid van veldleeuweriken. Hollandser kan het bijna niet, toch? Het is een nostalgisch beeld dat links en rechts door de tijd is ingehaald. Het geluid van veldleeuweriken is bijna nergens meer te horen; de populatie nam in vijftien jaar tijd met meer dan negentig procent af. Maar het beeld is nog niet helemaal verdwenenen en kan zelfs hier terugkomen. Als we met z'n allen een paar dingen doen: goede zuivel kopen en Rijke Weide adopteren. Omdat elke meter telt!

 Elke meter telt

Meer meters Rijke Weide zijn hard nodig

In diverse gebieden ondersteunen we weidevogelboeren om meer rijke weide te ontwikkelen. Er wordt bijvoorbeeld ruige mest gebruikt, en een hoger waterpei gehandhaafdl. Dit levert bloemen en kruiden op, wat weer insecten aantrekt. Voedsel voor weidevogels! Ook worden nesten actief beschermd en wordt het maaien uitgesteld zodat kuikens rustig kunnen opgroeien. Steun deze projecten door een vierkante meter Rijke Weide te adopteren. Dat kan via redderijkeweide.nl.

 Verschillende soorten Rijke Weide melk

Koop melk die écht bijdraag aan een gezonder landschap

Om weidevogels te redden is het nodig dat we als consumenten heel bewust kiezen welke zuivel we kopen. Want melk is niet hetzelfde als melk: het verschil tussen 'gewone' zuivel en 'melk van de rijke weide' is immens:

Gewone zuivel

Over het algemeen hebben deze bedrijven vooral intensief bewerkt, gifgroen gras, met lage waterpeilen: geen rijke weide. Er gelden geen extra eisen voor antibioticagebruik, kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. De koeien staan ’s winters op stal en komen in sommige gevallen ’s zomers een bepaald aantal dagen buiten. In andere gevallen komen de koeien het hele jaar niet buiten.

Weidemelk

De koeien lopen van het voorjaar tot in het najaar een minimaal aantal dagen buiten; dit heeft niks te maken met weidevogels. Er gelden geen extra eisen voor antibioticagebruik, kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen. Over het algemeen hebben deze bedrijven vooral intensief bewerkt, gifgroen gras, met lage waterpeilen: geen rijke weide.

Biologische zuivel

Over het algemeen zijn er in de weilanden van deze bedrijven meer bloemen en kruiden doordat er geen kunstmest en gif wordt gebruikt. Maar de waterpeilen zijn vaak laag, het is geen echte rijke weide. De koeien hebben het hele jaar toegang tot de weilanden en krijgen geen preventieve antibiotica. De melk is ook vrij van chemische bestrijdingsmiddelen.

Met de campagne 'Elke meter telt' wil Vogelbescherming bijdragen aan een gezond platteland waarin ruimte is voor weidevogels op gezonde boerenbedrijven. Vogelbescherming-ambassadrice Camilla en cabaretier Klaas van der Eerden stellen vast dat dat niet alleen nodig is, maar zelfs gewoon leuk.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Red de Rijke Weide (bron: Vogelbescherming Nederland)

Vogelbescherming werkt samen met 'weidevogelboeren' in vijf kerngebieden. Daar werken we aan het uitbreiden van het areaal Rijke Weide. Op de website kunt u kijken hoe het er daar uitziet, en welke resultaten we boeken. En, als u dat wilt, kunt u er uw vierkante meters bijdragen!

Boeren in vijf kerngebieden doen mee met het project

Tekst, afbeeldingen en filmpje: Vogelbescherming Nederland
Leadfoto: Luc Hoogenstein, Saxifraga