Fint

Paait de fint dit jaar in Nederland? Kijk mee!

Sportvisserij Nederland, Stichting RAVON
2-MEI-2018 - Sportvisserij Nederland en Stichting RAVON zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om de paaigebieden van de fint in Nederland te ontdekken. Hiervoor wordt de komende weken ’s avonds langs verschillende wateren geobserveerd. Voor 1940 kwam de fint veel voor in Nederland, maar na het sluiten van het Haringvliet verdween de paaipopulatie; de laatste jaren zijn er weer meer waarnemingen.

Tot 1940 werden er jaarlijks nog vele honderdduizenden finten gevangen in het Nederlandse benedenrivierengebied, met in 1938 zelfs een uitschieter van meer dan één miljoen dieren. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 verdween deze paaipopulatie. Het aantal waarnemingen van de soort is echter weer stijgende. In de periode 2012 tot 2016 werd de soort waargenomen in 88 verschillende Nederlandse kilometerhokken langs de kustzone, in zeearmen en riviermondingen. Sportvissers vangen de soort regelmatig aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen en in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland, soms wel tientallen op een dag. In potentie zijn er dus voldoende volwassen dieren voor het herstel van een paaipopulatie in Nederland aanwezig. Er zijn ook incidentele meldingen van paai-activiteit in de Biesbosch en Nieuwe Merwede.

Aantal kilometerhokken waarin de fint is waargenomen per periode van vijf jaar

Locaties en observaties

Sportvisserij Nederland en Stichting RAVON zijn erg benieuwd of de fint dit jaar gaat paaien en op welke locaties dit gebeurt. Daarom gaan vrijwilligers dit voorjaar/zomer observeren langs de Lek, Biesbosch, Merwede, het Spui en de Oude Maas. Finten paaien in de avondschemering en vroege nacht. Verhey (1961) beschreef de Biesbosch als één van de belangrijkste paaigebieden voor de fint: “op stille avonden in mei hoort men de paaiende dieren uit het water opspringen teneinde hom of kuit kwijt te raken”. De vissen zwemmen hierbij in cirkels dichtbij het wateroppervlak waarbij ze regelmatig door het wateroppervlak breken. Vroeger noemde men dit ook wel het ‘rakken’ van de fint. Dit fenomeen valt goed te observeren bij rustig weer. Het observeren vindt ’s avonds plaats vanaf een half uur voor zonsondergang totdat het te donker is om nog te observeren.

Na het paaiseizoen vangen sportvissers steeds vaker fint, zoals hier in de Nieuwe Waterweg

Start observaties

De start van de paaiperiode hangt af van de watertemperatuur in de zee en rivieren, en vindt normaal gesproken plaats tussen eind april en begin juni. Om zeker te weten wanneer de paaiperiode begint, is er contact met Belgische onderzoekers die de fint in de Schelde observeren. Als de paai daar begint, zou ook de Nederlandse paai kunnen plaatsvinden. We zijn dan extra alert! 

Meedoen?

Wil je meehelpen met dit spannende project, of wil je meer informatie, neem dan contact op met Juriaan Moonen, stagiair bij Sportvisserij Nederland.

Tekst: Juriaan Moonen, Sportvisserij Nederland & Martijn Schiphouwer, RAVON
Foto's: Jelger Herder (leadfoto); Martijn Schiphouwer, RAVON
Grafiek: NEM zoetwatervissen RAVON/CBS