14 februari is het 'Alentijnsdag': romantiek en een pril begin voor de paling

Stichting RAVON
14-FEB-2022 - Valentijnsdag is niet alleen voor de mens een dag om de liefde te vieren. Ook de paling (aal) leeft dan op een roze wolk, want rond die datum paaien ze in de Sargassozee. Volwassen palingen trekken in het najaar naar de Sargassozee om zich voort te planten. Ruim een jaar later, na een lange reis van wel 6000 kilometer, komen ze aan.

Terug naar Europa

De levenscyclus van de paling. Volwassen palingen trekken richting de Sargassozee om zich voort te planten. Uit de eitjes worden palinglarfjes geboren, die met de Golfstroom naar Europa terug zwemmen om als glasaaltjes op te groeien

De palingpaai vindt plaats rond Valentijnsdag, de piek ligt rond 22 februari. Kort na de paai komen de eitjes uit. De larfjes doen er vanaf de Sargassozee zo’n twee jaar over om Europa te bereiken. Vanaf februari zien we in Nederland steeds meer jonge aaltjes, ‘glasaaltjes’ genoemd, onder onze kust. Deze glasaaltjes doen hun best om, net als hun ouders, in zoete en brakke wateren op te groeien. Omdat de paling een bedreigde diersoort is, wordt de intrek van glasaaltjes al jarenlang intensief gemonitord. Zo werd vorige week de eerste glasaal van het seizoen gevangen bij Halfweg. 

Glasaaltellingen

Op 14 februari, ‘Alentijnsdag’, start ook de kruisnetmonitoring. Op tientallen locaties langs de Nederlandse kust worden, in verschillende samenwerkingsverbanden, glasalen geteld met behulp van kruisnetten. Dit betekent dat tientallen vrijwilligers hun romantische Valentijnsdiner laten schieten om stipt om 18:22 te starten met de monitoring. Dit gebeurt in Zeeland, Zuid-Holland en langs de Waddenzee. In het Noordzeekanaalgebied komen de meeste glasalen traditioneel wat later, daarom starten de vrijwilligers daar op 3 maart. De monitoring loopt tot in juni.

De monitoring gebeurt bij obstakels op de migratieroute, zoals gemalen en sluizen. Hiermee worden de migratieknelpunten voor glasaal en andere soorten, zoals de driedoornige stekelbaars, in beeld gebracht. De monitoring levert ook waardevolle informatie op voor waterbeheerders. Dankzij de verzamelde gegevens kunnen we daarnaast trends volgen en zien of de soort zich herstelt.

Glasaaltje tijdens de glasaalmonitoring

Vissen met kruisnetten


Aanmelden als vrijwilliger

We hebben altijd vrijwilligers nodig, vooral op specifieke plekken. Lijkt het je leuk om je samen met anderen in te zetten voor het herstel van de aal? Materiaal en instructies krijg je van ons. Meer informatie over onder andere locaties vind je op Ravon.nl/glasaal.

Tekst: Martijn Schiphouwer, Sanne Ploegaert en Jeroen van Riet, RAVON
Beeld: O-Utrecht & Jeroen van Riet; Thijs Jansen & Andres Monna, Team Westland; Arthur de Bruin, RAVON