grote vuurvlinder - primair

Grote vuurvlinder in het Brandemeer verrast iedereen

De Vlinderstichting
14-JUL-2018 - De grote vuurvlinder, een zeldzame dagvlinder van laagveenmoerassen, blijkt robuuster dan gedacht. Na een beheerfout vorig jaar december was de angst dat de bedreigde soort uit het Brandemeer, een natuurreservaat van Staatsbosbeheer, was verdwenen. Dat zou betekenen dat er in Nederland nog maar twee populaties over zouden zijn. Maar dit jaar zijn er meer eitjes geteld dan de voorgaande jaren.

Dit jaar werden er meer eitjes gevonden dan in vorige jarenIn het Brandemeer van Staatsbosbeheer werd vorig jaar een voor de grote vuurvlinder belangrijke sloot volledig afgeschraapt door een beheerfout. Het leek onmogelijk dat de aanwezige rupsen dit zouden kunnen overleven. De Vlinderstichting ging er toen vanuit dat de daar aanwezige populatie van de grote vuurvlinder ernstig aangetast en mogelijk zelfs verdwenen zou zijn. Tot ieders grote verbazing blijkt de soort zich dit jaar echter uitstekend te handhaven in dit terrein: er zijn zelfs meer eitjes geteld dan de afgelopen jaren. Hoe dit kan is nu de grote vraag, maar tegelijkertijd is er veel vreugde over deze constatering. Met de resultaten van de tellingen heeft de grote vuurvlinder op deze plek de derde populatie in Nederland weten te behouden en zelfs verder uitgebreid. In het gebied Brandemeer werd de afgelopen weken meer leefgebied dan eerder bezet.

De grote vuurvlinder heeft toch nog drie populaties in ons landHet is onmogelijk om precies te weten te komen wat er is gebeurd. Dat de waterzuring, de enige voedselplant voor de rupsen van de grote vuurvlinder, de schoonmaakactie zou overleven werd wel verwacht. In de winter zit deze plant veilig in een knol onder de grond. Voor zover bekend zit de rups boven de grond of oppervlakkig in de strooisellaag. Het is mogelijk dat, in ieder geval een deel van, de rupsen de schoonmaakactie toch heeft overleefd. Een andere verklaring kan zijn dat er lokaal op naburige plekken meer rupsen aanwezig waren dan vorig jaar bekend was. Een derde mogelijkheid is dat een klein aantal vuurvlinders, mede door het goede vlinderweer in de afgelopen weken, zeer goed heeft gevlogen en veel eitjes heeft kunnen afzetten. Eén vrouwtje kan, als alles meezit, wel meer dan 100 eitjes afzetten. In ieder geval is duidelijk dat de schoonmaakactie die als zeer schadelijk voor de grote vuurvlinder werd gezien, geen nadelige gevolgen heeft gehad en het leefgebied behouden is gebleven. Voor zowel Staatsbosbeheer als De Vlinderstichting is dit een grote opluchting. Staatsbosbeheer heeft de afgelopen jaren veel natuurontwikkeling uitgevoerd in het Brandemeer om meer leefgebied te creëren voor de grote vuurvlinder, en vele andere moerasbewoners zoals roerdomp, otter en witsnuitlibellen. We kijken nu met vertrouwen uit naar verdere kolonisatie van het Brandemeer.

Tekst: Henk de Vries, De Vlinderstichting & Emiel Beijk, Staatsbosbeheer
Foto’s: Nely Honig; Henk Bosma; Kars Veling