Rivierhout verrijkt leven Nijmeegse Spiegelwaal

ARK Rewilding Nederland
24-JUL-2018 - Rijkswaterstaat, ARK Natuurontwikkeling, Wereld Natuur Fonds en gemeente Nijmegen hebben vandaag acht dode eikenbomen in de nevengeul bij Nijmegen geplaatst. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Het 'rivierhout' vormt een belangrijke schakel in de voedselketen en verbetert de waterkwaliteit.

“Bij het graven van de Spiegelwaal is een aantal duizenden jaren oude bomen gevonden. Die illustreren mooi dat bomen in een rivier thuishoren. Één van die oude bomen wordt verankerd op het eilandje en is bij gemiddelde waterstanden zichtbaar. In de oeverzone verankeren we 15 gerooide bomen, maar die liggen wat dieper, zodat ze een mooi leefgebied vormen voor vissen en kleine waterbeestjes. Daarmee versterken we de ecologische kwaliteit van de Spiegelwaal. Verankeren is belangrijk want we willen niet dat er bij hoogwater bomen op drift gaan en de scheepvaart hinderen”, zegt directeur Netwerkontwikkeling Jos van Hees van Rijkswaterstaat.

Plaatsing van rivierhout in de Spiegelwaal

Wethouder Tiemens van de gemeente Nijmegen vult aan dat de gemeente het idee van rivierhout met enthousiasme ondersteunt. “De afgelopen jaren is met de dijkteruglegging veel geïnvesteerd in waterveiligheid. Het rivierhout draagt bij aan de biodiversiteit. De nevengeul vormt ook de verbindende schakel tussen de Natura 2000-gebieden langs de Waal, die tot op Nijmeegs grondgebied reiken.”

Voor ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds is de plaatsing van rivierhout een essentiële stap in het herstel van riviernatuur, waarmee bovendien de natuur dichter bij de stad wordt gebracht. De Spiegelwaal gaat nu nog meer leven. “Dit is een fraaie stap naar een meer natuurlijk riviersysteem, waarin natuurlijke processen zoals het omvallen van dode bomen in nevengeulen een plek krijgen. Zo krijgen we een rijker landschap voor mens en natuur”, zegt zoetwateradviseur Michiel van den Bergh van WWF.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.

Over het nut van dode bomen in de rivier, vissende lepelaars, argwanende roodborstjes en het geheime leven van de regenworm (Bron: BuitenGewoon)

Dode bomen als verbindende schakel

Het rivierhout staat aan de basis van de voedselketen van het leven in de rivier. Een dode boom in het water is het leefgebied van kokerjuffers, sponzen en insectenlarven. Vissen zetten hun eitjes af op het hout. Wortels en kroon bieden volop schuilmogelijkheden én voedsel voor jonge vis en door afbuiging van de stroming bij de stam, ontstaat er variatie in de bodem waar bodemlevende algen kunnen leven. Takken die boven water uitsteken vormen bovendien een rust- en uitkijkplek voor vogels en insecten. De terugkeer van rivierhout vormt een essentiële schakel voor herstel van leven in de rivier en draagt bij aan de natuurbeleving van sportvisser, duiker, snorkelaar en vogelaar.

Meer informatie

Tekst: ARK Natuurontwikkeling, Rijkswaterstaat, Wereld Natuur Fonds en gemeente Nijmegen
Foto's: Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling
Film: BuitenGewoon