Egel

Stekeligheden genoeg: tijd voor oprichting Egelwerkgroep Nederland

Zoogdiervereniging
30-AUG-2018 - Een bekende verschijning in voor- en achtertuin: de egel. Maar hoe gaat het nu eigenlijk met deze kleine stekelbol in Nederland? Hoe gaan egels om met de verstening van tuinen? Hoe zorgen we ervoor dat minder egels worden overreden? Hoe help je de egel vooruit? Om deze en andere vragen te kunnen beantwoorden is de ‘Egelwerkgroep Nederland’ opgericht.

Fascinatie voor egelsDrijvende kracht achter de oprichting van de werkgroep is Merel Klaarmond. Tijdens haar afstudeeronderzoek verdiepte zij zich in de Nederlandse egel. Ze kwam er achter dat er nog maar weinig bekend is over de Nederlandse egel, en dat er nog veel te verbeteren valt aan de bescherming ervan. Merel wil middels de werkgroep een brug slaan tussen de wetenschap, egelopvangcentra en het brede publiek, om zich samen in te zetten voor een betere bescherming van de egel in Nederland.

In november beslist de ALV van de Zoogdiervereniging of de Egelwerkgroep Nederland onderdeel zal worden van de Zoogdiervereniging. Iedereen, ook mensen die (nog) geen lid zijn van de Zoogdiervereniging, is welkom om zich bij de Egelwerkgroep Nederland aan te sluiten.

Wil jij je op vrijwillige basis inzetten om de kennis over Nederlandse egels te vergroten, met als doel dit prikkelende beestje beter te beschermen? Stuur dan een mailtje naar Egelwerkgroep Nederland. De werkgroep is ook op Facebook te vinden.

Egelweekend 15 en 16 september

Egel

Op 15 en 16 september is het ‘Egelweekend 2018’. Tijdens dit weekend roept de Zoogdiervereniging iedereen op om waarnemingen van egels door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. De Zoogdiervereniging wil met het Egelweekend zoveel mogelijk gegevens van egels verzamelen. Door deze waarnemingen (en die van eerdere jaren) ontstaat er een beter beeld van de verspreiding van egels in Nederland. Waar komen ze voor en waar worden ze niet gemeld? Zijn de witte gebieden uit voorgaande jaren er nog steeds? De egel(s) in uw tuin kunt u doorgeven via de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl.

Meer weten over egels?

Meer informatie over de egel is te vinden op de website van de Zoogdiervereniging.

Tekst: Merel klaarmond, Jeike van der Poel en Glenn Lelieveld
Foto's: Rudmer Zwerver, Saxifraga; J. Presscher