Wederom een succesvol Egelweekend

Egelwerkgroep Nederland, Zoogdiervereniging
17-SEP-2020 - Afgelopen weekend vond het elfde jaarlijkse Egelweekend plaats. Tijdens dit weekend roepen Zoogdiervereniging en Egelwerkgroep iedereen op om egelwaarnemingen door te geven, bijvoorbeeld uit eigen achtertuin of buurt. Deze waarnemingen dragen bij aan onderzoek naar de egel in Nederland. In totaal werden 2461 egels via verschillende wegen doorgegeven!

Egels in de tuin konden doorgegeven worden via Jaarrond Tuintelling. Er werden ruim 1000 egels in de tuin gemeld. Op de eerste plek staat Zuid-Holland; Noord-Holland en Gelderland staan respectievelijk op de tweede en derde plaats wat betreft aantal doorgegeven egels. Ook werden er ruim 150 zogenaamde nulwaarnemingen gemeld. Dit geeft aan dat iemand geen egels in zijn of haar tuin heeft waargenomen. Ook deze nulwaarnemingen leveren belangrijke informatie op.

Via Waarneming.nl of Telmee.nl konden egels buiten de tuin worden doorgeven. Daar werden ruim 1300 egels geteld. Op alle Waddeneilanden zijn egels gespot, met de meeste waarnemingen op Texel. Ook op Schiermonnikoog werden egels gemeld, de egel lijkt zich goed staande te houden op het eiland.
Waarnemingen van dode egels konden ook worden doorgegeven. Zoals ieder jaar werden er ook dit jaar een hoop verkeersslachtoffers gemeld. Verkeersslachtoffers spelen een belangrijke rol in egelonderzoek. Niet alleen kan de aanwezigheid van de soort worden vastgesteld, ook kunnen de knelpunten voor egels in kaart worden gebracht. Zo kunnen daar maatregelen voor worden getroffen.

EgelMet de resultaten van het Egelweekend hopen de Zoogdiervereniging en de Egelwerkgroep meer inzicht te krijgen in de stand en verspreiding van de egelpopulatie. Uit eerdere tellingen vanuit het Netwerk Ecologische Monitoring bleek dat de egelpopulatie over de periode 1994 tot 2018 matig is afgenomen. Onder andere verkeer, droogte en verstening van tuinen spelen hierbij een rol.

Wil je het hele jaar door de egels in jouw tuin doorgeven? Dat kan! Meld jouw tuin aan bij de Jaarrond Tuintelling. Egels op andere locaties kunnen worden doorgegeven via Telmee.nl en Waarneming.nl. Geen account? Dan kun je je waarneming ook doorgeven via dit meldpunt.

Tekst: Merel Klaarmond, Egelwerkgroep
Foto: José Dekter