Antilliaanse leguaan

Nieuwe impuls voor behoud Antilliaanse leguaan

Stichting RAVON
5-SEP-2018 - De invasieve groene leguaan heeft Sint Eustatius bereikt. Door concurrentie in leefgebied, voedsel en hybridisering bedreigt hij daar nu de ernstig bedreigde Antilliaanse leguaan. Een recente nieuwe financiële impuls biedt STENAPA en RAVON de mogelijkheid om nieuwe beschermingsacties te starten en daarmee de populatie nog beter te beschermen.

Een recente succesvolle fondsaanvraag via het Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund (MbZ-fonds), en het Wereld Natuur Fonds biedt STENAPA en RAVON nu de kans om nieuwe beschermingsacties te starten in een poging de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius te redden. Met dank aan het MbZ-fonds verblijven twee ervaren onderzoekers nu voor langere tijd op St. Eustatius, met als hoofddoel het zoeken naar en wegvangen van niet-inheemse leguanen. Daarnaast zullen zij het huidige aantal Antilliaanse leguanen in kaart brengen. Door het biodiversiteitfonds van het WNF wordt het tevens mogelijk om de komende twee jaar onderzoek te doen naar nestgedrag van de Antilliaanse leguanen.

Antilliaanse leguaan

Beschermingstatus nu ernstig bedreigd

De Antilliaanse leguaan (Iguana delicatissima) komt van oorsprong wijdverspreid voor in de Caribische Kleine Antillen. Helaas is deze soort in juli van dit jaar als ernstig bedreigd geclassificeerd op de internationale Rode Lijst van de IUCN. De soort is namelijk op meerdere eilanden uitgestorven en voor de overblijvende eilandpopulaties, waaronder die van Sint Eustatius, dreigt hetzelfde lot. Beschermingsacties moeten nu voorkomen dat de populatie op St. Eustatius verdwijnt. 

Onze laatste populatie

Op St. Eustatius wordt de Antilliaanse leguaan bedreigd door meerdere factoren: de recente introductie van niet-inheemse groene leguanen (Iguana iguana) is echter de voornaamste. Ook groene leguanen vanuit St. Maarten hebben hun weg gevonden naar St. Eustatius, waar ze gepaard hebben met Antilliaanse leguanen. Hierdoor zijn hybride dieren geboren die groter worden dan de Antilliaanse leguaan en daarnaast meer eieren kunnen leggen. Wanneer deze dieren volwassen zijn, zullen zij dus voor meer nakomelingen zorgen en zo langzaam de inheemse Antilliaanse leguanenpopulatie verdringen. Dit proces is al jaren gaande op verschillende andere eilanden en is tot op heden nog nergens gestopt. Het leidde tot het geheel verdwijnen van de Antilliaanse leguaan op menig eiland. De situatie op St. Eustatius biedt echter een unieke kans, omdat het proces van hybridisatie en concurrentie pas recentelijk is gestart. Daardoor kunnen deze processen met behulp van intensieve en adequate acties nog worden tegengehouden. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de IUCN-website, of deze recente publicatie over antropogene bedreigingen voor de Antilliaanse leguaan op St. Eustatius. 

Tekst: Thijs van den Burg, Universiteit van Amsterdam; Tim van Wagensveld & Jeroen van Delft, Stichting RAVON
Foto’s: Thijs van den Burg