snorzweefvlieg - primair

Duizend euro voor de beste nieuwe natuurfoto op Wikipedia

De Vlinderstichting, SoortenNL
23-NOV-2018 - Wikipedia is na google de meest gebruikte website ter wereld. Wat je ook zoekt, je komt bijna altijd uit bij deze digitale encyclopedie. Dat geldt ook voor zoekopdrachten over planten en dieren. Bij die teksten staan vaak mooie en verhelderende afbeeldingen via het ‘zusje’ Wikimedia Commons. Via een prijsvraag willen we stimuleren dat meer mensen natuurfoto’s op Wikimedia plaatsen.

Alle natuurfoto's zijn welkom op Wikimedia, ook vogels zoals deze goudhaan

Foto’s van Wikimedia worden wereldwijd veel gebruikt omdat ze, vaak met verwijzing naar de bronhouder, vrij beschikbaar zijn. SoortenNL, een koepel van diverse soortbeschermende organisaties in Nederland, is samen met Wikipedia bezig om de informatie over de natuur, planten en dieren nog beter en beter vindbaar te maken en ook willen ze dat er nog meer goede natuurfoto’s beschikbaar komen via Wikimedia. Daarom is er een prijsvraag uitgeschreven die komende zaterdag 24 november, de Landelijk dag van SOVON Vogelonderzoek, start. Alle nieuwe natuurfoto’s die tot 31 december 2018 op Wikimedia Commons worden gezet dingen mee naar de prijzen. Voor de beste nieuwe natuurfoto is er € 1000,- beschikbaar die besteed kan worden bij CameraNU. De tweede prijs is € 500 en er zijn vijf prijzen van € 100 euro beschikbaar. Alle natuurfoto’s maken kans, maar er zijn een aantal zaken waar de jury extra op let. Uiteraard moeten het mooie foto’s zijn, maar voor het gebruik op Wikipedia is ook van belang dat de soorten er herkenbaar op staan. Als een foto bijzonder gedrag laat zien, of een bijzondere standplaats of leefgebied, dan is dat een duidelijke meerwaarde. Ook foto’s van soorten waarvan maar weinig beeldmateriaal beschikbaar is, hebben een duidelijke plus.

Foto's met wat extra's hebben de meeste kans in de prijzen te vallen

Het is dus niet een standaard fotowedstrijd, maar het gaat om natuurfoto’s die een educatieve meerwaarde hebben. Er is geen maximum gesteld aan het aantal foto’s dat per deelnemer mag worden ingestuurd, dus: heb je veel mooie foto’s, stuur er dan veel in, des te groter is de kans dat je één van de beschikbare prijzen in de wacht sleept! De foto’s op Wikimedia Commons kunnen vrij gebruikt worden en dat is natuurlijk de kracht ervan. Daarnaast vinden veel mensen het leuk als hun foto’s ook door anderen gebruikt worden. Hoe je mee kunt doen staat in deze korte handleiding (pdf; 0,5 MB). Zorg er voor dat je ze de categorie ‘Fotowedstrijd SoortenNL2018’ meegeeft, want alleen foto’s met die tag zullen worden beoordeeld door de jury. De start is 24 november en de wedstrijd duurt tot 31 december 2018, 23:59 uur. De uitslag wordt op de Landelijke dag van De Vlinderstichting, op 2 maart 2019, bekend gemaakt.

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door SoortenNL in samenwerking met de projectgroep Natuur van de Vereniging Wikimedia Nederland en mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Prins Bernhard CultuurFonds en CameraNU.

Tekst en foto’s: Kars Veling, De VlinderstichtingSoortenNL