Steenmarter

Eerste beelden van steenmarter in het Noordhollands Duinreservaat

Zoogdiervereniging
29-NOV-2018 - Bastiaan Schuit van de Boommarterwerkgroep PWN-NHD stond raar te kijken toen hij de door de cameraval opgenomen beelden zat te bekijken. De camera had al regelmatig boommarters vastgelegd, maar op deze beelden was duidelijk een steenmarter te zien. Waarnemingen van steenmarters zijn in Noord-Holland op één hand te tellen.

De werkgroep is benieuwd of de steenmarter zich zal gaan vestigen in het duingebied en wat dan het effect op de populatie boommarters zal zijn. Boommarterdeskundige Leo Heemskerk: “Onder andere omdat beide martersoorten hetzelfde voedsel eten. Steenmarters vestigen zich daarentegen meer in dorpen en (buitenwijken van) steden.”

De steenmarter is een erg zeldzaam dier in Noord-Holland. Vooral boven het Noordzeekanaal zijn betrouwbare meldingen op één hand te tellen. Wel werd de steenmarter verwacht. Na de melding op 20 november 2014 in Assendelft bleef het lange tijd stil. Op 7 maart 2017 werd een verkeersslachtoffer gemeld in Heiloo. Hier zijn geen foto’s van en het kadaver kon niet meer teruggevonden worden. Het verkeersslachtoffer op 18 juli 2018 in de Diepsmeerpolder is daarentegen wel gefotografeerd. Twee maanden later werd een dode steenmarter gevonden aan het begin van de Afsluitdijk. Onder het Noordzeekanaal kwamen wel meerdere meldingen binnen afgelopen jaren.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Eerste beelden van een steenmarter in het Noordhollands Duinreservaat (Bron: Bastiaan Schuit)

Het is aannemelijk dat de steenmarter dezelfde route heeft afgelegd als de boommarter: vanuit het noorden via de Afsluitdijk; vanuit het oosten via de dijk Enkhuizen-Lelystad en vanuit het zuiden via de sluizen, bruggen of spoortunnels over het Noordzeekanaal. DNA-analyse van Noord-Hollandse boommarters heeft namelijk aangetoond dat de dieren afkomstig waren van populaties uit Friesland en van de Veluwe. Bij steenmarters zijn echter ook waarnemingen bekend van verstekelingen in een auto of caravan. Een bijzonder voorbeeld daarvan is de melding van een vondst van een nest met vijf jonge steenmarters in een circuswagen van voormalig circus Toni Boltini in het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Bastiaan Schuit versterkt de Boommarterwerkgroep PWN-NHD sinds een jaar om deelgebied Egmond te onderzoeken met behulp van twee cameravallen. Begin mei legde hij daarmee mooie beelden vast van een boommarter. De Boommarterwerkgroep PWN-NHD, bestaande uit negen vrijwilligers, is vanaf 2012 actief in het Noordhollands Duinreservaat onder leiding van boommarterdeskundige Leo Heemskerk en boswachter Véronique van Meurs. “Het duingebied beslaat ongeveer vijftig territoria van moertjes. Door de juiste opstelling van de camera en analyse van de opnamen kunnen boommarters individueel herkend worden. De tekening van de voorkant is namelijk per individu verschillend en uniek voor elke boommarter. Vanaf heden moeten we dus extra scherp zijn om het onderscheid tussen beide martersoorten te maken”, aldus Leo. ”Je ziet dat de oren meer aan de zijkant staan en kleiner zijn. Tevens loopt de beftekening door op beide voorpoten en niet in een V-vorm zoals bij de boommarter. De ondervacht is licht/wit en die van de boommarter donker.”

Meer informatie

Tekst: Leo Heemskerk en Véronique van Meurs, PWN
Film: Bastiaan Schuit
Foto: Henk van Harskamp