KNNV De Steenmarter

Een steenmarter ten noorden van het Noordzeekanaal

8-MEI-2015 - Roofdieren nemen langzaam weer de gebieden in waar ze in vorige eeuwen werden uitgeroeid. Ze werden toen nog gezien als schadelijk wild en jachtopzieners hadden er een dagtaak aan om ze te bestrijden. De tijden zijn gelukkig veranderd, en veel soorten roofdieren komen hun plek in het ecosysteem weer opeisen, waaronder de steenmarter. Eind vorig jaar werd de eerste steenmarter vastgesteld ten noorden van het Noordzeekanaal in Noord-Holland.

Bericht uitgegeven door Bureau Mulder-natuurlijk [land] op [publicatiedatum]

Roofdieren nemen langzaam weer de gebieden in waar ze in vorige eeuwen werden uitgeroeid. Ze werden toen nog gezien als schadelijk wild en jachtopzieners hadden er een dagtaak aan om ze te bestrijden. De tijden zijn gelukkig veranderd, en veel soorten roofdieren komen hun plek in het ecosysteem weer opeisen, waaronder de steenmarter. Eind vorig jaar werd de eerste steenmarter vastgesteld ten noorden van het Noordzeekanaal in Noord-Holland.

We moeten ver terug gaan voor vermeldingen van de steenmarter als bewoner van Noord-Holland. De laatste waarnemingen waren in 1854, in het slot van Heemstede en in de gemeente Nieuwer-Amstel. Daarna werd de steenmarter steeds verder teruggedrongen naar het oosten van het land. Bijna was hij geheel uitgestorven, maar rond 1980 begon hij weer toe te nemen. Inmiddels is hij in het oosten en midden van het land opnieuw een normale verschijning. In het westen duiken met enige regelmaat zwervers op. Zo werd er in juni vorig jaar eentje op de Afsluitdijk doodgereden die blijkbaar op weg was van Friesland naar Noord-Holland. Ten zuiden van het Noordzeekanaal werden vanaf 2009 enkele verkeersslachtoffers gevonden in het Gooi, in 2011 één in Amsterdam, in 2012 weer één in Amsterdam, en in 2013 eentje bij Halfweg; in datzelfde jaar werd er ook een steenmarter levend gezien bij Spaarndam.

De steenmarter heeft een witte, meestal gevorkte bef die doorloopt tot op de voorpoten. Het meest zekere onderscheid met de boommarter is echter de witte (in plaats van bruingrijze) ondervacht (foto: Jaap Mulder)

Op 20 november 2014 stond er bij een huis in Assendelft een vreemd dier op beelden die twee bewakingscamera’s hadden gemaakt. Via via kwamen de video’s bij kenners terecht, waarvan verreweg de meesten (een enkeling twijfelde) concludeerden dat het om een steenmarter ging, de eerste waarneming ten noorden van het Noordzeekanaal. Steenmarters lijken heel erg op boommarters, die sinds een twintigtal jaren in de Noordhollandse duinstreek voorkomen. Het belangrijkste verschil is de witte (in plaats van bruine) ondervacht bij de steenmarter, die hem op nachtelijke video’s een lichtgekleurd lijf geven dat contrasteert met de donkere poten en staart, zie foto.

Om dit object in te laden dien je marketing-cookies te accepteren.
Steenmarter op een terras in Assendelft, still uit een video van de bewoners. De steenmarter is te zien van 0:37 tot 1:05 minuten

Steenmarters staan ook wel bekend als ‘automarters’. Ze leven meestal in de omgeving van de mens en kruipen graag in de warme en beschutte ruimte onder de motorkap. Soms knagen ze daar slangen en kabels kapot. Moeten we daar in Noord-Holland nu ook bang voor zijn? Voorlopig nog lang niet; het probleem komt zelfs bij een hoge stand van de steenmarter maar weinig voor.

Tekst en foto: Jaap Mulder, Bureau Mulder-natuurlijk