Johan van de Hout en Jeroen Stoutjes

Jeroen Stoutjesdijk natuurbeheerder van het jaar

Provincie Noord-Brabant
4-DEC-2018 - Jeroen Stoutjesdijk, voormalig ecoloog bij de gemeenten Breda en Nieuw Ginneken, is 16 november uitgeroepen tot Brabants natuurbeheerder van het jaar. Dat gebeurde tijdens het drukbezochte symposium Biodiversiteit en Leefgebieden in het provinciehuis.

Voor het oog van 475 deelnemers, voornamelijk natuurvrijwilligers, overhandigde gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) hem het bijbehorende certificaat en een natuurfoto. Stoutjesdijk heeft meer dan 25 jaar in het natuurbeheer gewerkt. Hij had een belangrijk aandeel in de succesvolle natuurherstelprojecten Bavelse Leij, Galderse Hei en recentelijk de realisatie van het gebied de Gilzewouwerbeek.

Jeroen Stoutjesdijk (rechts) en gedeputeerde Johan van den Hout

Natuurbehoud wérkt

In zijn openingstoespraak beklemtoonde de gedeputeerde het belang van de duizenden vrijwilligers die zich overal in de provincie inzetten voor natuurbehoud en biodiversiteit. ‘Wat we met elkaar doen, zet zoden aan de dijk. Dat is wel duidelijk na de 15 jaar dat we serieus bezig zijn met natuurherstel’, aldus Van den Hout. Daarmee doelt hij op de talloze zeldzame planten- en diersoorten die welvaren bij de uitvoering van het Brabantse biodiversiteitsbeleid dat landelijk een voorbeeldfunctie heeft.

Tekst: Saskia Meijs, Provincie Noord-Brabant
Foto's: Provincie Noord-Brabant