groen schoolplein, Apeldoorn

Regeling Groene Schoolpleinen groot succes

Provincie Gelderland
19-JAN-2019 - Waar speelde jij vroeger als kind het liefst? Op een grote grijze stenen vlakte met een zandbak en een klimrek erop, of in een groen gebied met boomstammen, klimpalen en struiken? Een volledig stenen schoolplein is niet meer van deze tijd!

Daarom heeft de provincie Gelderland op 1 december 2018 een subsidieregeling voor het aanleggen van groene schoolpleinen geopend. Meer kinderen die natuur kunnen beleven en ontdekken, betere afwatering, minder verhitting en meer biodiversiteit is het doel. Een groen schoolplein heeft veel voordelen:

  • Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever en fitter
  • Elke dag kans op natuurbeleving en buitenles
  • Beter sociaal klimaat, minder pesten
  • Plek voor vogels, insecten, versterkt de biodiversiteit
  • Minder tegels, meer groen, dus minder last van hitte in de zomer en droge voeten bij heftige buien.

Met de subsidieregeling groene schoolpleinen wil de provincie Gelderland scholen helpen om hun buitenruimte te vergroenen. De regeling slaat aan: al bijna honderd scholen hebben een aanvraag ingediend. Wel valt op dat er ook aanvragen zijn ingediend door scholen, die nog geen concrete plannen uitgewerkt hebben. Voor de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen is een schetsontwerp, goede projectbeschrijving en uitgewerkte begroting met dekkingsplan nodig. Advies aan scholen is daarom om de plannen eerst verder uit te werken en pas later subsidie aan te vragen voor de aanleg van het groene schoolplein.

Op het online forum Groene schoolpleinen staan tips & tricks voor de verschillende fases in het proces van start tot uitvoering. Ook kun je er vragen stellen en ideeën voor een groen schoolplein delen. Het IVN Gelderland biedt hierbij ondersteuning.

Groen schoolplein

In het voorjaar houden provincie en het IVN een conferentie voor gemeenten, waterschappen en schoolbesturen. Centraal staan dan kennisdelen en bieden van handvatten voor het stimuleren en faciliteren van groene schoolpleinen.

De provincie onderzoekt nog of het wenselijk is een online fondswervingsplatform op te zetten speciaal voor het doel van het aanleggen van groene schoolpleinen. Veel scholen blijken moeite te hebben om de eigen bijdrage bij elkaar te brengen en zouden zo geholpen kunnen worden. Met goede online sponsoracties kunnen er hogere sponsoropbrengsten bijeengebracht worden en komt er meer geld voor de aanleg van groene schoolpleinen. Het leuke is ook dat de verschillende deelnemers elkaars acties kunnen bekijken en van elkaar kunnen leren. De provincie roept scholen op om te reageren op de poll op het forum zodat we een beeld krijgen van de noodzaak van een dergelijk platform.

Tekst: Willem Drok, Provincie Gelderland
Foto's: Provincie Gelderland