Nature Today Go

Welke natuurinformatie vinden donateurs van Nature Today Go interessant? Een tussenstand

Nature Today
3-FEB-2019 - De tientallen nieuwe donaties voor Nature Today Go de afgelopen week brengen de crowdfunding na twee weken al op ruim 60% van de benodigde 25 duizend euro. Dank voor alle bijdragen. Uit de uitgebrachte stemmen blijkt dat er een brede behoefte aan natuurinformatie bestaat. Mensen willen weten welke dieren ze in de buurt kunnen verwachten. Vogels zijn het meest favoriet. Bekijk de tussenstand.

Met Nature Today Go (link naar voorbeeldversie) willen we de kennis over en betrokkenheid bij de natuur nog verder vergroten door iedereen toegang te geven tot de schat aan natuurinformatie direct om je heen overal waar je bent. Om gelijk vanaf de start zo veel mogelijk natuurinformatie beschikbaar te maken zijn we twee weken geleden gestart met een crowdfundingactie. Het is fijn om te zien dat al meer dan 200 mensen hun steun voor Nature Today Go laten blijken via een donatie en dat we al boven de 60% van de benodigde 25 duizend euro zitten. Uit de vele opmerkingen en steunbetuigingen die mensen bij de donatie meegeven concluderen we dat er veel interesse is in Nature Today Go.

Donateurs stemmen mee over wat interessant is

Uiteraard willen we Nature Today zo goed mogelijk afstemmen op de interesses van de gebruikers. Iedereen die een donatie doet, of het nu 1 of 1000 euro is, mag via een vragenlijst aangeven in welke natuurinformatie zij/hij geïnteresseerd is. We gaan ons best doen om de natuurinformatie die het meest interessant wordt gevonden gelijk vanaf het begin op te nemen. Geef ook aan welke natuurinformatie jij interessant vindt door middel van een donatie en het invullen van de vragenlijst.

Welke dieren en planten in de buurt?

Hieronder geven we een tussenstand van de antwoorden. Respondenten konden voor elke natuurinformatielaag aangeven hoe interessant ze hem vonden variërend van 1 = niet geïnteresseerd tot 5 = zeer geïnteresseerd. Uit de eerste grafiek wordt al duidelijk dat eigenlijk alle gevraagde hoofdgroepen interessant gevonden worden. Informatie over welke planten en dieren je in je buurt kunt verwachten en welke zijn waargenomen scoren het hoogst. In de tweede grafiek blijkt dat vogels het meest interessant gevonden worden, op de voet gevolgd door planten, vlinders en zoogdieren.

Mate van interesse in hoofdgroepen van natuurinformatie

Mate van interesse in soortgroepen

Herkennen soorten, beheer en beleid, geomorfologie

Er blijkt zeer veel behoefte te zijn aan meer informatie over hoe je de dieren en planten in je omgeving kunt herkennen. Informatie over natuurbeheer en -beleid in de directe omgeving scoort ook zeer hoog, 97% is hierin geïnteresseerd. De informatiebehoefte beperkt zich niet alleen tot de planten en dieren. Informatie over hoe het landschap ontstaan is, maar ook informatie over de kwaliteit van lucht, bodem en water scoren hoog. Informatie over dieren en planten die overlast kunnen veroorzaken scoren het laagst van de hoofdgroepen. Toch geeft veruit de meerderheid van de respondenten aan dat ze hier via Nature Today Go informatie over zouden willen ontvangen.

Mate van interesse in informatie over hoe je dieren en planten die in je omgeving voorkomen kunt herkennen

 Mate van interesse in informatie over natuurbeheer en -beleid in de directe omgeving

Mate van interesse in hoe het landschap is ontstaan (geomorfologie)

Mate van interesse in tekenactiviteit (actueel en verwacht)

Naar de crowdfundingpagina

Tekst: Arnold van Vliet, Wichertje Bron, Hidde Hofhuis en Mieke Siebers, Nature Today
Foto: Arnold van Vliet