Gierzwaluw

Natuurprijs voor versterking biodiversiteit in bebouwde omgeving

Provincie Utrecht
2-MRT-2019 - Heeft u een initiatief dat de biodiversiteit versterkt in en rondom bebouwd gebied van de provincie Utrecht? Dan kunt u meedingen naar natuurprijs de Groene Kroon 2019. Met deze prijs wil de provincie de uitvoering van nieuwe initiatieven stimuleren en zo de bijzondere Utrechtse natuur beschermen. Deelnemers maken kans op de natuurprijs ter waarde van 6.000 euro.

Alle inzendingen worden beoordeeld op hun effect op het versterken van de biodiversiteit in de provincie Utrecht. Ook de mate van innovatie, integraliteit en opschaalbaarheid wegen mee. Tijdens de prijsuitreiking op 18 september 2019 kiest een onafhankelijke jury winnaars in twee categorieën: kleine initiatieven en grote initiatieven.

Ruimte maken voor planten en dieren

Utrecht is een drukke provincie met een gevarieerd buitengebied, grote stedelijke gebieden en aantrekkelijke dorpen. De bebouwde omgeving is niet alleen ónze woonomgeving, maar ook die van planten en dieren. Steden en dorpen kunnen daarom een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Toepassingen als vogelvriendelijke tuinen, groene daken, bloemstroken en (ingebouwde) nestkasten kunnen allemaal onderdeel zijn van woonwijken, bedrijventerreinen en individuele woningen.

Ook parken, plantsoenen, bermen en waterpartijen zijn goed voor de natuur in de stad, wanneer ze natuurvriendelijk worden ontworpen en beheerd. Hierdoor komt er ruimte voor planten en dieren, met speciale aandacht voor beschermde en bedreigde soorten. Bovendien nodigt een groene omgeving uit tot bewegen, ontspannen en ontmoeten. En dat draagt weer bij aan de gezondheid van onze inwoners.

Initiatief aanmelden

Ook een initiatief aanmelden? Dat kan via de pagina Groene Kroon. Daar is ook meer informatie te vinden over de voorwaarden. Aanmelden van initiatieven kan uiterlijk 1 juni 2019.

Tekst: Provincie Utrecht
Foto: Harvey van Diek (leadfoto: gierzwaluw)