Impuls voor poelenbeheer werpt zijn vruchten af

Stichting RAVON
24-APR-2019 - Poelen zijn belangrijke landschapselementen. Ze zorgen voor variatie in het landschap, waardoor de biodiversiteit in een gebied verhoogd wordt. Goed en tijdig beheer is noodzakelijk, maar blijft vaak achterwege. Met behulp van een interactieve poelenkaart op www.poelen.nu worden terreineigenaren gestimuleerd poelen te onderhouden.  

Voor amfibieën zijn kleine, hydrologisch geïsoleerde wateren van levensbelang. Ze zetten hun eitjes af in het water, maar niet in elk willekeurig water groeit een eitje uit tot een jonge kikker of salamander. Zo moet er onder andere voldoende zon-inval zijn, moeten er voldoende waterplanten aanwezig zijn en mogen er geen vissen in voorkomen. Wanneer een poel niet beheerd wordt, zal deze na verloop van tijd zijn natuurwaarden verliezen. De poel groeit dan langzaam dicht en de waterkwaliteit gaat achteruit. Goed en tijdig beheer van poelen is noodzakelijk om deze in stand te houden.   

In de provincie Noord-Brabant alleen al bevinden zich meer dan 4000 poelen. Om het beheer van deze poelen te stimuleren, is in 2016 uit een samenwerking tussen RAVON, FLORON, de Vlinderstichting, Brabants Landschap en de provincie Noord-Brabant het project www.poelen.nu ontstaan. Door middel van een interactieve poelenkaart kunnen gebruikers nieuwe poelen op de kaart zetten en de toestand en knelpunten van de poel vastleggen. Hieruit ontstaat een overzichtelijke kaart, waarop in één oogopslag te zien is waar beheer noodzakelijk is. Met behulp van deze poelenkaart stimuleren we vervolgens de eigenaren om maatregelen te nemen.

Inmiddels zijn er 74 geregistreerde deelnemers en 12 actieve werkgroepen die informatie invoeren over de toestand van poelen. Van alle gecontroleerde poelen in de periode 2016-2017 bleek dat 45 procent van de poelen in slechte toestand verkeerde. Op basis van deze informatie zijn de betreffende eigenaren benaderd, en uiteindelijk zijn maar liefst 63 poelen in het kader van het project Poelen.nu opgeschoond. Brabants Landschap heeft het beheer en de aansturing van de uitvoerende aannemers gecoördineerd.

Beschaduwde en dichtgegroeide poel voor de opschoonbeurt, Landgoed de Utrecht

  Dezelfde locatie na het schonen van de poel

Help mee!

In 2019 gaan we weer verder met het project Poelen.nu. Ook dit jaar is er weer subsidie vanuit de provincie Noord-Brabant beschikbaar om poelen te schonen. Het portaal is ook bruikbaar voor poelen in andere provincies. Zo hopen we op termijn een actuele poelenkaart van Nederland te kunnen ontwikkelen, waarmee terreinbeheerders en particuliere eigenaren hun voordeel kunnen doen. Kom je in het veld tijdens je wandeling of inventarisatie een poel tegen? Maak een foto, geef de gegevens door op www.poelen.nu en help mee met het stimuleren van poelenbeheer!

Tekst: Naomi Lambrikx en Frank Spikmans, RAVON
Foto’s: Arnold van Rijsewijk