Boomkikkers doen het goed in Brabant

Provincie Noord-Brabant
29-APR-2019 - Inmiddels is de boomkikker niet meer weg te denken uit de Brabantse natuur. Die situatie was zo’n tien jaar geleden wel anders. Dat het nu zo goed gaat met de boomkikker in Brabant hebben we te danken aan de inspanningen van en samenwerking tussen Brabants Landschap, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, provincie Noord-Brabant en een zeer betrokken werkgroep met vrijwilligers.

Brabant duizenden boomkikkers rijker

Vanuit het herintroductieproject zijn de afgelopen jaren maar liefst 7.000 à 8.000 boomkikkers gekweekt en in vijf Brabantse natuurgebieden uitgezet. In de film ‘Nieuwe kansen voor de boomkikker in Brabant’ hoor en zie je hier meer over. Op onderstaande kaart zie je waar in Brabant je de boomkikker kunt spotten. We maken hierbij onderscheid tussen historische leefgebieden, herintroductiegebieden en spontane kolonisaties vanuit leefgebieden.
 
De boomkikker in Noord-Brabant

Boomkikker

Natuurlijke kolonisatie

De ontwikkeling van de boomkikker speelt ook nu nog volop. Het Noorderbos, gelegen in de gemeente Tilburg, is een plek waar de kans op natuurlijke kolonisatie van de boomkikker groot is. Dit gebied ligt namelijk dichtbij De Brand: één van de historische leefgebieden van de boomkikker. Bovendien vormt het Noorderbos een belangrijke schakel in een ecologische structuur richting Huis ter Heide ten westen van de N261. Begin 2018 is het Noorderbos omgevormd tot leefgebied voor de boomkikker. Er zijn vijf voortplantingswateren aangelegd, en over honderden meters is landhabitat ontwikkeld of geoptimaliseerd. De financiering is gedaan door de gemeente en de provincie Noord-Brabant vanuit de subsidieregeling ‘Biodiversiteit en leefgebieden’.

 Monitoring door vrijwilligers

Vrijwilligers aan het werkDankzij de inzet van een grote en enthousiaste groep vrijwilligers houden we een goed beeld van de boomkikkers in Brabant. Zo’n tien keer per jaar, verspreid over de seizoenen, gaan in totaal ruim 100 vrijwilligers de gebieden in om te kijken of de boomkikkers goed groeien en nog voldoende aanwezig zijn. Dat gebeurt onder andere aan de hand van het meten van de kooractiviteit in de koorperiode april/mei. Het geluid dat de mannelijke boomkikkers produceren, geeft een goede indruk van het aantal boomkikkers in een bepaald gebied. Daarnaast worden de wateren in de verschillende gebieden bezocht om te kijken of daar jonge boomkikkers te vinden zijn.

In onderstaande grafiek zie je de kooractiviteit van de Brabantse boomkikkerpopulaties, uitgesplitst naar historische en nieuwe leefgebieden.

 

Kooractiviteit Boomkikker Noord-Brabant

Tekst en figuren: Provincie Noord-Brabant
Foto's: Henk de Wit